Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104201

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 1273
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
I am YOU, s.r.o. Ružová 5223/10, Senec 212,22 €
I cuccioli di carlotta, s.r o. Ďurkova 12, Nitra 10,30 €
I electro s.r.o. Medvedzie 129/4, Tvrdošín 3 265,70 €
I electro s.r.o. Medvedzie 129/4, Tvrdošín 2 402,42 €
I M T Šírava s.r.o. Severná 1977/2, Trebišov 235,50 €
I P M, s.r.o. Páričkova 18, Bratislava 3 660,97 €
I-BULLA, s.r.o. Nová 315/143, Stupava 468,71 €
I-Cont s.r.o. Vodná 2917/17, Komárno 761,14 €
I-E-D com s.r.o. Hlavná 186/75, Pribeník 4 809,35 €
i-firma P13 s. r. o. Bitúnková 13, Nové Zámky 2 035,90 €
i-firma P2 s.r.o. Bitúnková 13, Nové Zámky 2 145,87 €
i-firma P23 s.r.o. Panenská 8, Bratislava 60,00 €
i-Media, s.r.o. Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka 976,88 €
I. S. Martin s.r.o. J. Š. Šikuru 4761/9, Martin 484,29 €
I. SALIJI spol. s r. o. Záhradnícka 46/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 2 146,54 €
I. TRAN., s.r.o. ,, v konkurze" Predmierska 229, Turzovka 11 331,16 €
I.B. s.r.o. Lehnice 104, Lehnice 4 588,95 €
I.C. DENT s.r.o. Somolického 2048/70, Turčianske Teplice 1 376,54 €
I.C.A. s.r.o. BARDEJOVSKA 747, SVIDNIK 132 580,47 €
I.C.T. - INTERCONTINENTAL TRANSPORT, spol. s r.o. Spišská 3438/9, Poprad - Veľká 673,87 €
I.D.S. s.r.o. Karpatské námestie 10, Bratislava III 365,29 €
I.G. kov, s.r.o. Breznica 14, Breznica 65,01 €
I.G.T.I. s.r.o. Letná 1157/34, Košice - mestská časť Staré Mesto 1 881,81 €
I.K. IZOL, s.r.o. Volgogradská 8998/13, Prešov 3 365,63 €
I.K.EDEN s.r.o. Winterova 60, Piešťany 609,50 €
I.K.Investment s.r.o. J.M.Hurbana 2932/3, Lučenec 14 025,41 €
I.L.F., s.r.o. Ďumbierska 4606/20, Banská Bystrica 384,78 €
I.M-METAL s. r. o. Kopčianska 92, Bratislava-Petržalka 4 944,33 €
I.M. - Digital BB, s.r.o. Poľovnícka 37, Banská Bystrica 85,77 €
I.M. Group - spol. s r.o. Študentská 1475/38, Snina 3 660,96 €
I.M.CEILING s. r. o. Herlianska 45, Bratislava - mestská časť Ružinov 87,93 €
I.R.R.A., spol. s.r.o. Jamová 1068/24, Jelka 3 250,97 €
I.R.T., spol. s r.o. Záhradnícka 1347/47, Veľké Úľany 6 615,53 €
I.R.W. s.r.o. Bernolákova 2, Bratislava 6,90 €
I.S. - DENISA s.r.o. Vrádište 94, Vrádište 16,15 €
I.T.M PRESTIGE s.r.o. Sídl. M. Corvina 1961/36, Veľký Meder 447,57 €
I.V.A., s.r.o. Komenského 848/0, Snina 751,31 €
I.V.Š. s.r.o. Sekčovská 7276/54, Prešov 453,25 €
I.Z.K.-plus s. r. o. Nám. 1. mája 20, Zohor 4 224,78 €
I'm studio s. r. o. Šancova 3991/6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 672,57 €
I&I EL s.r.o. č. 374, Neded 223,46 €
I&K Development s.r.o. Karola Františka Palmu 1768/45, Ružomberok 206,10 €
I&P Company Limited s. r. o. Račianska 41, Bratislava 65,37 €
IAF - SK, s.r.o. Bernolákova 390/14, Námestovo 20,00 €
Iagusechko Andrii Wolkrova 1121/27, Bratislava 1 126,68 €
Ianko Iurii Portovaya 9B/69, Zaporožie 69000 186,68 €
iAp Fresh s.r.o. Masarykova 60, Michalovce 158,06 €
IAR SR a.s. Pod Stráňou 5779/41, Banská Bystrica 169,94 €
IB - Auto, s.r.o. SNP 1196/28, Dolný Kubín 2 767,95 €
IB Legal, s. r. o. Sibírska 49, Bratislava 134,20 €