Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 29. mája  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 22. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  25. mája 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 107629

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 25. mája 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  1. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  29. mája 2023, ktorý zverejníme v 23. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (22. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 11039
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
K - 2 Bau GmbH, s.r.o. Braneckého 3162/14, Trenčín 864,55 €
K - M Finance, s. r. o. Palackého 85/5, Trenčín 545,55 €
K - MECH s.r.o. Komárňanská 204/102, Veľký Meder 372,04 €
K - WAPE s. r. o. Lermontovova 911/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 1 296,48 €
K & D Trade s.r.o. Júliusa Lőrincza 2137/16, Dunajská Streda 1 951,37 €
K & H Slovakia, s.r.o. Slnečná 558/65, Galanta 1 946,22 €
K & J STAV s.r.o. Sv. Štefana 206/2, Mokrance 6 767,91 €
K & K servis Skalica, s. r. o. Pri potoku 362/8, Skalica 30,00 €
K & K spol. s r.o., Stavebno-obchodná činnosť Veľký Lipník 24, Veľký Lipník 9 383,32 €
K & K unicompany, s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 3 334,11 €
K & M Trade s.r.o. Nová 311, Nová Dubnica 174,13 €
K + K servis, s.r.o. Družstevná 2483/10, Trebišov 25 133,27 €
K 13, s. r. o. Perličková 13, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 4 622,31 €
K Gardens s.r.o. Jánošíkova 20, Senec 20,22 €
K K FINE FOODS PLC ESTUARY HOUSE 10TH AVENUE ZONE 3, FLINTSHIRE 69,46 €
K PLUS SLOVAKIA s.r.o. Trhovisko 1228/10, Dunajská Streda 1 169,82 €
K R K M, spol. s r.o. Dlhá 245, Bystričany 3 637,63 €
K R O N E R spol. s r.o. Júlova 12, Bratislava 5 993,87 €
K R O N SK, s.r.o. Dolné Suroviny 996/1, Senica 83 646,68 €
K- TRAFFIC s.r.o. Rúbanisko I. 11, Lučenec 543,29 €
k-art, s.r.o. Malohontská 1075/18, Rimavská Sobota 30 458,15 €
k-design, s. r. o. Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré mesto 21 213,57 €
K-Fabric s. r. o. Komenského 263/22, Komárno 5 832,56 €
K-FAKTOR s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava - Petržalka 846,96 €
K-graphic, s. r. o. Nábrežná 4, Prievidza 3 325,29 €
K-INEX, s. r. o. Klincová 37, Bratislava 671,64 €
K-IWY s.r.o. Belinského 1050/16, Bratislava-mestská časť Petržalka 2 911,44 €
K-M-CH Stav s.r.o. J. Kráľa 212/14, Nenince 686,57 €
K-M-V údeniny, s.r.o. Seredská 247/4012, Trnava 15 442,21 €
K-MART s.r.o. Paulínyho 8, Bratislava 182,52 €
K-nábytok s.r.o. Kutina 17/1, Hruštín 267,06 €
K-PARTUM s. r. o. K vinohradom 204/18, Bádice 104,03 €
K-PAY a.s. Tomášiková 64, Bratislava - mestská časť Ružinov 8 950,35 €
K-POWER s.r.o. Hraničná 798/6, Košice 3 774,47 €
K-service s.r.o. Duklianska 36, Spišská Nová Ves 82,62 €
K-V-K s.r.o. 1462, Tešedíkovo 241,46 €
K-ZVAR, s.r.o. Raková 1348, Raková 2 569,39 €
K. E. FRUIT s.r.o. Továrenská 49, Zlaté Moravce 16 783,82 €
K. elizabeta transport J. s.r.o. Lehota 707, Lehota 465,31 €
K. M. INVEST s.r.o. Kaluža 225, Kaluža 2 397,12 €
K. T izol spol. s r.o. Družstevná 503/10, Strážske 374,33 €
K.A.N., s.r.o. Hlboká 1697/22, Žilina 2 446,38 €
K.B.A. s.r.o. SNP 18, Veľký Krtíš 1 067,68 €
K.I.E.M. product & services s.r.o. Gorkého 10, Bratislava 1 485,21 €
K.KO Enterprises s. r. o. Hrdličkova 11, Bratislava 1 910,28 €
K.L.A. s.r.o. A.H. Škultétyho 396/20, Veľký Krtíš 7 132,88 €
K.L.B agency s.r.o. Malá Jarková 21, Komárno 11 236,28 €
K.M. Group s. r. o. Borinka 561, Borinka 1 503,88 €
K.S.G. s. r. o. Janka Palu 169/11A, Nemšová 787,01 €
K.T. spol. s r.o. Bratislavská cesta 3012, Komárno 61 099,34 €