Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104201

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 2141
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
O. K- System s.r.o. Hadovce 5, Komárno 12 281,82 €
O.A.L., s.r.o. Štúrova 154/6, Žilina 2 153,90 €
O.B.K. stavebno-obchodná spol. s r.o. Školská 589/1, Heľpa 6 071,38 €
O.C.H. Company, spol. s r.o. Tichá 4, Žilina 34,60 €
O.D.Recycling s. r. o. Nový Rad 164/42, Zlaté Klasy 1 696,25 €
O.F.S. s.r.o. Sv. Vincenta 2, Bratislava 2 201,45 €
O.H.R., s.r.o. Zochova 1760/16, Bratislava 305,59 €
O.K. AUTOŠKOLA, s.r.o. Piaristická 6667, Trenčín 1 907,78 €
O.K. P - STAV s.r.o. Študentská 274/1, Košice 9,45 €
O.K.R. motor, s.r.o. Gorkého 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 453,60 €
O.K.servis, s.r.o. Budovateľská 38, Prešov 1 866,49 €
O.P.O. Expres Modra s.r.o. Dolné Otrokovce 168, Dolné Otrokovce 482,65 €
O.R.S. SERVIS, s.r.o. Benkova 7, Košice Krásna 565,63 €
O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, Mošovce 221,88 €
O.SERVIS s.r.o. Československej armády 18, Košice 18 931,59 €
O.T. COMPANY s.r.o. Bernolákova 19, Košice 508,28 €
O'Donohoe Lindsay Štefánikova 879/5, Bratislava 1 695,48 €
O'Toole Edward Paul Karpatská 838/14, Svidník 187,78 €
O&M Business Services, s.r.o. Predmestská 1350/55, Žilina 5 372,67 €
O´Connell Katarína K Lodenici 7396/2, Piešťany 252,44 €
o2o, spol. s r. o. J. C. Hronského 10, Bratislava 7 214,15 €
OA QUALITY, s. r. o. MUDr. Pribulu 335/1, Svidník 74,20 €
OAC INVEST, s. r. o. Stummerova 1276, Topoľčany 4 258,55 €
OAG, s.r.o. Štefana Králika 2, Bratislava, Devínska Nová Ves IV 280,43 €
OakLand s.r.o. Hviezdoslavova 1388/36, Fiľakovo 617,89 €
OAKWOOD PLUS, s. r. o. M.R. Štefánika 171/24, Považská Bystrica 467,16 €
oasauto s. r. o. Matušková 7, Vlkanová 269,73 €
OÁZA HC, s.r.o. Hollého 1, Hlohovec 1 489,52 €
OB s.r.o. Trieda KVP 1, Košice Sídlisko KVP 2 239,02 €
Obadal Radoslav Horné záhumnie 470/22, Horné Orešany 1 073,08 €
OBAF s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava 500,00 €
Obal Michal Súmračná 28, Bratislava 2 673,56 €
Obal Peter Mútne 263, Mútne 187,78 €
Obalservis, s. r. o. Nádražná 1134/3, Malacky 220,88 €
Obchod Lišov s.r.o. Lišov 42, Lišov 1 564,67 €
Obchod na korze s. r. o. 537, Tužina 2 097,52 €
OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica 1 565,68 €
Obchodná spoločnosť EUTEKO s r.o. Kollárova 3, Pezinok 589,63 €
OBCHODNÉ CENTRUM II. TREBIŠOV, spol. s r.o. Školská 369, Zemplínske Hradište 439,04 €
Občianske združenie - EURÓPA Cintorínska 350, Vranov nad Topľou 963,43 €
Občianske združenie - Rybička Homolova 2168/35, Bratislava - mestská časť Dúbravka 1 621,90 €
Občianske združenie "Dvere dokorán" Lúčky 169, Lúčky 663,95 €
Občianske združenie "Zachráňme Letanovský mlyn" Letecká 3, Spišská Nová Ves 24,06 €
Občianske združenie Carpe diem Kyjov 170, Kyjov 1 720,21 €
Občianske združenie Dom osvety a vzdelávania Húskova 1282/3, Košice - sídlisko KVP 60,00 €
Občianske združenie Ďubákovo Ďubákovo 4, Ďubákovo 11,35 €
Občianske združenie Európske tréningové centrum Trenčianska 24, Nové Mesto nad Váhom 155,08 €
Občianske združenie JRD - DOGA Šiatorská Bukovinka 52, Šiatorská Bukovinka 5 970,36 €
Občianske združenie Kapitána Morgana Kniežaťa Pribinu 194/24, Trenčín 1 155,45 €
Občianske združenie Klub Spolu v Detve Štúrova 39, Detva 140,12 €