Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104201

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 7599
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
P & I Moldava s.r.o. Jókaiho 3, Moldava nad Bodvou 112,04 €
P & J Creative, s.r.o. Rad L. N. Tolstého 1882/16A, Prievidza 472,60 €
P & P Business s.r.o. Sadová 472/5, Krakovany 33,37 €
P & P GROUP s. r. o. Ružinovská 1, Bratislava 624,25 €
P & Z PROGRESS s. r. o. Rybárska 406/4, Sliač 69,67 €
P E L O P, spol. s r.o. Štúrova 18, Nitra 20,00 €
P O P R A D TRADE, s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 22 442,68 €
P stav MAX s.r.o. Malá Paka 82, Veľká Paka 57 984,57 €
P-BAU, s.r.o. Hviezdna 11/17, Komárno 452,64 €
P-CH s.r.o. Klače 5, Kľače 806,79 €
P-COMETA s. r. o. Karpatské námestie 10/A, Bratislava III 212,08 €
P-Energy, s.r.o. Pri Kalvárii 20, Trnava 3 360,70 €
P-STEEL, s.r.o. Žilinská 1, Košice Západ 3 328,59 €
P-SYS s.r.o. Dukelských hrdinov 1458/4, Lučenec 468,76 €
P-T, spol. s r .o. Martinengova 30, Bratislava 563,79 €
P-T.TECHNOLOGY s.r.o. Soľnobanská 473/29, Prešov 1 543,32 €
P. B. Servis s. r. o. M. Curie Sklodowskej 1513/37, Bratislava 17,29 €
P. C. Service, s.r.o. Lesná 237/2, Žilina- Bánová 2 028,52 €
P. G. MIX s.r.o. Buzica 130, Buzica 115,38 €
P., s.r.o. 1. mája 1945/55, Liptovský Mikuláš 27,92 €
P.A.K., s.r.o. Hollého 2, Hlohovec 2 235,76 €
P.A.M.M., s.r.o. Borinská 1678/4, Bratislava - mestská časť Lamač 3 868,27 €
P.A.MAMUT, s.r.o. Doležalova 15C, Bratislava 500,00 €
P.B. - IZOL s.r.o. Dunajská ulica 390/23, Zlaté Klasy 12 950,36 €
P.B. grup s. r. o. Jenisejská 45A, Košice - mestská časť Nad jazerom 44,99 €
P.B.M stav s. r. o. Doležalova 15C, Bratislava II 1 436,30 €
P.D. TRADE s.r.o. Železničná 103, Revúca 223,28 €
P.D., s.r.o. Sídl. Lúky 1225/71, Vráble 202,97 €
P.D.A. SK, s. r. o. Bellušová 6009/19, Banská Bystrica 8,64 €
P.E.EUROBUILD, s.r.o. Horská 1312/26, Partizánske 351,70 €
P.e.g.a.s, s.r.o. Szakkayho 40/1, Košice 820,85 €
P.E.T.-MAX s.r.o. 225, Malé Leváre 493,15 €
P.G.M.M., s.r.o. Nemocničná 1448/10, Humenné 49,34 €
P.H. - Trans Slovakia s. r. o. Krakovská 71, Šúrovce 558,27 €
P.H. ELOP, s. r. o. Školská 589/15, Kanianka 137,33 €
P.H.Co, s.r.o. 251, Rudňany 497,79 €
P.I.K. SV., s.r.o. ČESKOSL. ARMADY 3, MARTIN 441,49 €
P.I.M.Slovakia, a.s. Elektrárenská 6, Bratislava 65 002,82 €
P.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o. Povraznícka 16, Bratislava 9 841,03 €
P.J. Broker Company s. r. o. Štúrova 1409/17B, Nitra 123,65 €
P.J. Club s.r.o. Južná trieda 2/A, Košice 1 108,05 €
P.K. Drive s. r. o. Na Revíne 20, Bratislava-Nové mesto 290,52 €
P.K.Elektronic s.r.o. 17. novembra 958, Čadca 60,44 €
P.K.STAV s.r.o. Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda 9 150,87 €
P.Koval s. r. o. Hlavná ulica 327/20, Zákamenné 2 494,70 €
P.L.L. s.r.o. Nálepkova 166/23, Hronec 655,58 €
P.M. accounting, a.s. Lotyšská 5185/46, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 1 391,40 €
P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, Bratislava 1 519,41 €
P.M.L., s.r.o. Športovcov 340, Považská Bystrica 514,96 €
P.M.P. GROUP, s.r.o. Humenská 355/8, Košice - Západ 171,41 €