Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104201

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 83
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
Q - Autoservis s.r.o. Nábrežná 4549/69, Nové Zámky 9 165,54 €
Q - PIZZA s.r.o. Fádruszova 19, BRATISLAVA 764,40 €
Q & O s.r.o. Löfflerova 2, Košice 16,75 €
Q invest s.r.o. Radlinského 1, Trnava 2 018,84 €
Q PROFESSIONAL, s.r.o. Mlynarovičova 6, Bratislava 224,89 €
Q s.r.o. Teplická 34/2185, Poprad 45 100,14 €
Q trademark servis, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 430,47 €
Q Trucking Slovensko, s.r.o. Rastislavova 106, Košice 225 332,91 €
Q-MONT, s.r.o. Sídlisko cementár 632, Turňa nad Bodvou 2 127,38 €
Q-PROJEKT PLUS, s. r. o. Žabinská 325, Trenčín 869,65 €
Q-TEK s.r.o. Žarnovická 3, Bratislava 350,24 €
Q.point, s.r.o. Dlhá 923/88 B, Žilina 251,25 €
Q.T., s.r.o. Moravská 4404, Púchov 21,11 €
Q.Top Shop s.r.o. Nobelova 34, Bratislava 99,00 €
Q&R service s. r. o. Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 12 265,18 €
Q008, s. r. o. 327, Rudná 3 549,71 €
Q500 s.r.o. Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava III 5 878,98 €
QABRATI FAMILY, s. r. o. M. R. Štefánika 149/37, Považská Bystrica 9 886,36 €
QANTICA, s.r.o. SNP 239/145, Želiezovce 1 062,70 €
QAS Group s.r.o. Kráľovská 829/4, Šaľa 6 050,13 €
Qayum Abdul Ulica Pavla Hlbinu 1504/21, Trnava 648,94 €
QBC live s. r. o. Nám. L. Berku 2514/3, Bardejov 617,78 €
qBi s.r.o. Kurtasserská 164/25, Veľký Meder 1 470,00 €
QBR s. r. o. Na Letisko 5184/85, Poprad 4 874,60 €
QCL, s.r.o. Cintorínska 2, Lučenec 20,56 €
Qfin s.r.o. Slobody 11, Košice - Západ 103,05 €
QH BISTROM s.r.o. Černockého 8056/4, Bratislava 595,45 €
QITS, s.r.o. SNP 737/28, Čadca 6 613,71 €
QLIFT s.r.o. Šenkvická 5, Pezinok 3 607,55 €
QOQ s.r.o. Námestie SNP 2/2, Banská Bystrica 1 431,21 €
QRCOM s. r. o. Štúrova 1447/60, Nitra 727,93 €
QRCZ BAU s.r.o. Hlavná 22, Štúrovo 181,09 €
QRH LOGIC 413 s.r.o. Pastuchovská 3897, Gabčíkovo 6 011,50 €
QRS, s.r.o. Bottova 1021/12, Šaľa 8 354,24 €
QSC Slovakia s.r.o. Pezinská 5102, Malacky 24 003,11 €
QSE Trade s.r.o. P. O. Hviezdoslava 12/81, Žiar nad Hronom 54,72 €
QSF s.r.o. Modré Zeme 5205/29, Lučenec 55,98 €
Qsys s. r. o. Trnavská cesta 74A, Bratislava II 1 245,60 €
QTELOS s.r.o. Floriánska 1375/6, Košice-mestská časť Staré Mesto 276,80 €
Quach Dinh Thang Tan Lap, Dan Phuong 2 434,35 €
Quach Hai Linh Roľnícka 9291/17, Bratislava 4 951,85 €
QUAD H, s. r. o. Okružná 1293/32, Michalovce 3 974,18 €
Quad speed spol. s r.o. Hattalova 12, Trnava 19 907,66 €
Quadplus s.r.o. Bitúnková 13, Nové Zámky 714,22 €
QUADRIFOGLIO s.r.o. Trenčianska cesta 887/52, Bánovce nad Bebravou 5 131,50 €
Quadro SNV, s.r.o. Markušovská cesta 22, Spišská Nová Ves 2 096,92 €
Quadrum Capital Europe s.r.o. Pribinova 30, Bratislava 9 767,71 €
Quali-Top s.r.o. Budulov 60, Moldava nad Bodvou 1 158,32 €
Qualis, s.r.o. Blagoevova 9, Bratislava 67,10 €
Qualite - S s.r.o. 1102, Trstice 1 249,38 €