Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 1764
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
Z - BEER s.r.o. Zámocká 12, Bratislava 27 835,33 €
Z - CESTA, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov 4 027,16 €
Z & S TRADING, s.r.o. Šafárikova 2724/2, Trenčín 355,65 €
Z investment s. r. o. Hemerkova 13, Košice - mestská časť sídlisko KVP 142,10 €
Z-AGRO s. r. o. 327, Klin 13 364,06 €
Z-COMPANY, s.r.o. J. Alexyho 4, Banka 714,54 €
Z-electronics, s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 417,13 €
Z-F LINGUA Kríková 2, Bratislava 2 218,73 €
Z-Global s.r.o. Bratislavská cesta 4303, Komárno 283,39 €
Z-NOVÁ STRECHA, s.r.o. 238, Brekov 480,90 €
Z-PRO, s.r.o. M. R. Štefánika 3345/10, Vrútky 100,00 €
Z-REALMETAL s.r.o. 305/11, Papradno 301,95 €
Z-Soft s. r. o. Mestská 270/3, Bratislava 1 354,90 €
Z. BULLS AGRO, s.r.o. Farma Piková 2102, Palárikovo 5 371,37 €
Z.C. Mexiko, s.r.o. Antona Bernoláka 2705/5, Lučenec 2 534,83 €
Z.E.V. - ZERO EMISSION VEICHLES, s.r.o. Priemyselná 19, Zlaté Moravce 1 464,76 €
Z.I.D., s. r. o. Hlavná 75/20, Jasov 397,04 €
Z.I.K. Stavebníctvo, a. s. Kupeckého 8, Bratislava 500,00 €
Z.O.J. s.r.o. 566, Dechtice 2 853,31 €
Z.O.O.M., s. r. o. Stropkovská 13, Bratislava 923,82 €
Z.W.L.W. S.R.O. Bodrocká 6, Bratislava 524,16 €
Z&Z COMPANY spol. s r.o. Rožňavská 855/6, Rimavská Sobota 1 527,23 €
z11 s.r.o. Mlynská 198, Jasenie 2 332,64 €
ZA - MEDIC, s.r.o. Štúrova 154/6, Žilina 246,14 €
ZA FILTER s.r.o. v likvidácii ul.29. augusta 1524/24, Banská Bystrica 58,12 €
ZA WIN s.r.o. Nemčianska cesta 158/29, Nemce 12,37 €
ZA-CO Kft. Ghyczy Kálmán u. 7, Komárom 97,14 €
ZA-real rent, s.r.o. Jabloňová 850/77, Žilina 3 563,26 €
Zabadal Ján Štefánikova 701/13, Senica 4 991,66 €
Zabadal Marek Belinského 19, Bratislava-Petržalka 904,95 €
Zabaikina Olena Stromova 13587/9A, Bratislava 12,94 €
Zabák Mário Šafárikova 4455/15, Topoľčany 2 323,06 €
Zabák Miloš 78, Čabradský Vrbovok 213,66 €
Zabák Róbert Jurkovičova 385/1, Nitra 1 022,84 €
Zabák Roman Zvolenská 4, Nitra 17 027,54 €
Zabák Vladimír Jedlíkova 557/15, Nitra 13 495,92 €
Zábava Erik Ďumbierska 6871/16, Prešov 4 142,18 €
ZÁBAVISKO s.r.o. Jazerná 5, Košice 25,94 €
Zábelka Vladimír Dovčíková 629/1, Gemerská Poloma 105,83 €
Zabilanský Jakub Trieda SNP 283/54, Košice-Západ 656,53 €
Zabko Emil Na Hôrke 5, Nitra 23 563,87 €
Zabloudil Jirí Ružová 1002/22, Stupava 1 366,22 €
Zabloudil Miroslav Gbely 53,37 €
Zábojník Martin Podhorská ulica 440/38, Prievidza 1 741,78 €
Zábojník Martin Mudrochova 929/8, Rajec 310,77 €
Zábojník Martin Považská Teplá 303, Považská Bystrica 200,72 €
Zábojník Pavol Praznov 8, Považská Bystrica 1 419,42 €
Zábojník Samuel Urbárska 946/4, Prievidza III-Necpaly 2 958,91 €
Zábojník Viliam Kráľovská 2551/4F, Šaľa 2 400,40 €
Zábojová Júlia Nová 234/27, Lastovce 3 104,85 €