Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 29. mája  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 22. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  25. mája 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 107629

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 25. mája 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  1. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  29. mája 2023, ktorý zverejníme v 23. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (22. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 107629
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
1Leona Group s. r. o. Betliarska 12, Bratislava - mestská časť Petržalka 1 576,05 €
1st step, s.r.o. Bajkalská 4867/4, Prešov 13 565,96 €
2 factors s.r.o. Červenej Armády 241/43, Žemberovce 1 079,06 €
2-morrow, s.r.o. Kravany 113, Kravany 16,77 €
2. Investičné družstvo Oravská Poruba 348, Oravská Poruba 12 724,27 €
2013, s.r.o. Gorkého 10, Bratislava 31,41 €
212 Trade s. r. o. Račianska 153, Bratislava 948,39 €
212eu, s. r. o. Letná 1, Bratislava 7 900,33 €
21stCenturyGroup, s.r.o. Prestavlky 219, Prestavlky 102,40 €
220 Energia Oy Sörnäistenkatu 15, Helsinki 2 936,87 €
232A, s.r.o. Horná 12, Banská Bystrica 99,04 €
24-MHK, s.r.o. Pri zastávke 945/6, Kežmarok 363,66 €
24/7 recruiment Servuces Caputhall Road Dakwood House 0, Livingston 8,64 €
247 Consulting s.r.o. Závadská 16/A, Bratislava III 1 088,96 €
24auto s.r.o. Fr. Kráľa 1862/4, Šaľa 1 393,68 €
2BSK s.r.o. Slovenská 69, Prešov 20 886,94 €
2L TRADE s.r.o. Malinovského 870/3, Krupina 1 053,92 €
2M Interier s.r.o. Hraničná 2, Košice 64,39 €
2M plast s.r.o. Nitrianska 1701, Partizánske 71,15 €
2M2 s.r.o. Hrobáková 13, Bratislava 34,35 €
2MT s. r. o. Belanského 4, Kysucké Nové Mesto 111,91 €
2NET, s.r.o. Rampova 4, Košice 260,97 €
2R - Bau s.r.o. Tehelná 1, Martin 82,44 €
2R Media, s.r.o. Moskovská 2329/13, Banská Bystrica 5 946,40 €
2W Engineering Slovakia, s.r.o. Seberíniho 9, Bratislava 176,59 €
2XMZ-Stavby, s. r. o. Horny Val 8/17, Žilina 870,36 €
3 A DENTAL DESIGN s.r.o. ČSA 6, Banská Bystrica 629,62 €
3 DIAMONDS, s.r.o. 240, Báč 98 277,41 €
3 MIB Chemical, s.r.o. Miškovecká 1024/7, Košice 241,54 €
3 MONT s.r.o. Vyšehradská 19, Bratislava 242,20 €
3 PUB s. r. o. Strojnícka 20B, Prešov 3 891,23 €
3 spol.s.r.o. 416, Helcmanovce 245,31 €
3. Investičné družstvo Oravská Poruba 348, Oravská Poruba 13 916,67 €
32group s.r.o. Bajkalská 9, Bratislava III 8 480,34 €
365 consulting s.r.o. Tomášikova 1973/32, Bratislava 3 542,42 €
365 MARO, s.r.o. Malá Okružná 943/2, Partizánske 60,88 €
3A Art Dent s.r.o. ČSA 6, Banská Bystrica 560,30 €
3a trans, s.r.o. Hraničná 18, Bratislava 2 210,26 €
3b group s.r.o. Lichnerova 41/B, Senec 61,23 €
3B-Business s. r. o. Grösslingova 4, Bratislava-Staré mesto 1 547,66 €
3BAU PRO, s. r. o. 865, Staškov 141,82 €
3Bau s.r.o. Mlynská 28, Košice-Staré Mesto 3 075,12 €
3bit, s. r. o. Klincová 755/34, Bratislava 838,75 €
3D - Kontur, s.r.o. Štúrova 4651/9, Topoľčany 922,95 €
3D GAME s. r. o. Nobelova 42, Bratislava 4 833,94 €
3D reklamy, s. r. o. Bystrická 1161, Žarnovica 7 126,74 €
3D, čistenie, odpady, a recyklácia, s.r.o. Magurská 37, Banská Bystrica 6 903,37 €
3D4ME s.r.o. Hlavná ulica 698/19, Vrakúň 9 421,83 €
3Design, s.r.o. Hrobákova 1, Bratislava 618,96 €
3Elements Capital a.s. Jeseniova 1151/55, Praha 1 859,00 €