Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 29. mája  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 22. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  25. mája 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 107629

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 25. mája 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  1. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  29. mája 2023, ktorý zverejníme v 23. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (22. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 107629
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
3ER LOGISTICS s.r.o. Sabinovská 12, Bratislava - mestská časť Ružinov 1 790,83 €
3FORM s.r.o. Tajovského 8539/3B, Žilina 13,79 €
3G Development, s.r.o. Mickiewiczova 2, Bratislava 1 485,10 €
3G EXPRESS GROUP, a.s. Na Priekope 37, Žilina 2 731,65 €
3G Shop s.r.o. Kosorín 98, Kosorín 1 006,70 €
3JM, s.r.o. Lucenkova 1222/14, Dolný Kubín 75,46 €
3K Solutions, s. r. o. Domaniža 421, Domaniža 24 615,97 €
3K technologies s. r. o. Miletičova 7, Bratislava II 14 359,23 €
3K3, s.r.o. Parková 4, Bratislava 438,58 €
3Limes s. r. o. Masarykova 14, Košice- mestská časť Staré Mesto 15 562,77 €
3M DESIGN STUDIO s. r. o. Partizánska 32, Bardejov 91,24 €
3M Development spol. s r.o. Mýtna 7, Bratislava 983,45 €
3M Stav s.r.o. Zámocká 3, Bratislava 684,87 €
3P GROUP s.r.o. Matice Slovenskej 24, Prešov 4 111,22 €
3plex Club, k.s. Palackého 103/33, Trenčín 1 688,18 €
3SC, s. r. o. Hlavná 254/6, Svinia 478,22 €
3skáč, s.r.o. Hlavná 13, Nižná Hutka 2 059,11 €
3sto3 s.r.o. Hviezdoslavova 1024/50, Šurany 691,89 €
3trans s.r.o. Rastislavova 14, Košice 154,68 €
4 ANGELS s. r. o. Hronské predmestie 5, Banská Bystrica 98,08 €
4 BASE, s.r.o. Ivanská cesta 15/A, Bratislava 308,10 €
4 Better Life s. r. o. Hlaváčiková 3106/26, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 103,80 €
4 concept, s. r. o. Popradská 56/B, Košice 95,94 €
4 HP spol. s r.o. ul. Prof. Sáru 5, Banská Bystrica 90,33 €
4 line security s. r. o. Šamorínska 10, Bratislava 26 776,49 €
4AK s.r.o. Sládkovičova 1, Nitra 361,50 €
4B plus, s. r. o. Miloslavov 1246, Miloslavov 5 037,27 €
4builing s.r.o. Dolná 467, Tešedíkovo 151,04 €
4F s.r.o. Šafárikova 112, Rožňava 1 990,81 €
4GROUP s. r. o. Doležalova 3424/15, Bratislava - mestská časť Ružinov 1 303,77 €
4INVESTMENT s. r. o. Jeruzalemská 1, Trnava 2 498,24 €
4M Development, s.r.o. Majerníkova 44, Bratislava 33,53 €
4M s.r.o. Šporotová 515/19, Brusno 352,26 €
4Medica, s.r.o. Veľká Okružná 17, Žilina 917,30 €
4NOX ONE s. r. o 36, Polianka 28,53 €
4TU4 s.r.o. V.Clementisa 30, Trnava 15 530,96 €
4Ureality s.r.o. Budulov 95, Moldava nad Bodvou 1 129,55 €
4USt, spol. s r.o. Štefánikova 267/16, Námestovo 2 141,10 €
4V GROUP s.r.o. Volgogradská 20, Prešov 597,78 €
4you Reality EU s.r.o. Jókaiho 1, Moldava nad Bodvou 166,08 €
5 plus s.r.o. Buzulucká 6, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 540,90 €
5 Star Gastro Catering & Personal, s.r.o. Letištná 1671/23, Dunajská Streda 900,86 €
5 stars security, s.r.o. Sasinkova 26, Žilina 13 320,24 €
50 shades s. r. o. Staré záhrady 285/3, Bratislava II 6 222,70 €
518 s. r. o. Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 11 303,89 €
5CDI s.r.o. v likvidácií Šebastovská 150, Košice - mestská časť Šebastovce 469,23 €
5elements, s.r.o. J. Slottu 6466/11, Trnava 2 008,27 €
5TGB s.r.o. Národná trieda 77, Košice 140,25 €
5th-DINER s.r.o. Púchovská 12, Bratislava - mestská časť Rača 1 851,42 €
606 s.r.o. Novozámocká 606/3, Andovce 42,30 €