Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 104748
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
A-NIKOL s.r.o. Hlavná 55, Strážne 5,70 €
A-SPEKTRUM, s.r.o. Venevská 768/8, Veľký Krtíš 1 861,13 €
A-STAV plus s.r.o. Werferova 6, Košice Juh 197,73 €
A-Team SK s.r.o. Miletičova 23, Bratislava-Ružinov 363,27 €
A-Team technics, s.r.o. Miletičova 23, Bratislava 1 119,64 €
A-Tekt Studio, s.r.o. Škultétyho 526/3, Nitra 563,80 €
A-Trade Slovakia, spol. s r.o. Pražská 2, Košice Západ 18,99 €
A-Z Bori STAV s.r.o. 299, Dobrohošť 573,37 €
A-Z Construction, s. r. o. Svornosti 12265/43, Bratislava - Podunajské Biskupice 852,79 €
A-Z one, s.r.o. Rastislavova 915/8, Slovenský Grob 209,71 €
A-Z People s.r.o. Zámocká 779/1, Bratislava 68,95 €
A-Z REAL BRATISLAVA s.r.o. Koceľova 4, Bratislava 1 442,83 €
A-Z STAVBY, s.r.o. Závodná 3, Bratislava 5 122,59 €
A. En. CZ, s.r.o. Lidická 73, Brno 737,92 €
A. J. Secret Consulting, s.r.o. Svetlá 1, Bratislava 46 485,31 €
A. M. Vdoviak s. r. o. Brestovec 498, Myjava 708,97 €
A. R. kter s. r. o. Miletičova 18499/9B, Bratislava II 1 841,76 €
A. T. Transport s.r.o. Nový rad 145, Veľké Dvorníky 2 256,51 €
A.B.D. plus s.r.o. Hlavná 255, Bacúch 405,39 €
A.B.MAX s.r.o. Spievajúceho mora 1, Komárno 3 585,31 €
A.B.P. s.r.o. Mečíkova 4, Bratislava 44,48 €
A.B.S. 1 - Company s.r.o. Krajinská 1, Piešťany 17 649,00 €
A.B.T. spol. s r.o. Jesenského 2126/71, Zvolen 6 084,10 €
A.D. - LINE s. r. o. Tržničné námestie 4810, Komárno 22 931,97 €
A.D. STAV, s.r.o. Obrancov mieru 1803, Dolný Kubín 712,80 €
A.D.-PROJEKT, s.r.o. Mostová 46/0, Mostová 599,47 €
A.D.E.M. s. r. o. Partizánov 489/6, Trstená 66,29 €
A.D.Y.K., s.r.o. Pribinova 12, Hlohovec 2 354,79 €
A.DE. STAV s.r.o. Chlebnice 386, Dlhá nad Oravou 3 581,39 €
A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5, Martin 3 824,85 €
A.G. trade Slovakia s.r.o. 2, Harmanec 3 895,10 €
A.G. TRADING, s.r.o. Kopčianska 15, Bratislava-Petržalka 455,14 €
A.G.P., s.r.o. Sad SNP 14, Žilina 48,39 €
A.H. Company s.r.o. Hlavná 50, Prešov 27,93 €
A.H. STAVEBNINY s. r. o. Južná trieda 4B, Košice Juh 452,55 €
A.I.K. spol. s r.o. Jabloňová 630/64, Žilina 924,16 €
A.J.J., s.r.o. Traktorová 3251/1, Poprad 7 977,29 €
A.K. s.r.o. Titváň 1431/2, Veľké Zálužie 113,49 €
A.K.T. Group, s.r.o. Ružinovská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov 154,48 €
A.M Project Development s.r.o. Starorímska 2, Bratislava 2 075,92 €
A.M. 23 s.r.o. Račianska 56, Bratislava 1 112,21 €
A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Stra$be 532/3. OG, Seiersberg-Pirka 1 713,27 €
A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Straße 532/30G, Seiersberg-Pirka 47,20 €
A.M. Studio s.r.o. Poštová 12, Košice 233,34 €
A.M.A. SERVICE s. r. o. Kopčianska 89, Bratislava-Petržalka 233,58 €
A.M.Čechová s. r. o. Ružová dolina 327/13, Bratislava II 6,70 €
A.M.O. STAV, s. r. o. v likvidácii Gorkého 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 608,02 €
A.M.TUTTI s.r.o. Ružový háj 628/9, Orechová Potôň 677,83 €
A.MG.SK, s. r. o. Školská 768/25, Bánovce nad Bebravou 2 774,09 €
A.N.P. s. r. o. ?iletičova 34, Bratislava 474,66 €