Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104201

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 104201
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
A.R.S. Klima & Gastrotechnik s.r.o. J. Kráľa 739/1, Senica 192,10 €
A.S. Gastro, s.r.o. Levická 2, Bratislava -mestská časť Ružinov 993,90 €
A.S. Logistic, spol. s r.o. Staviteľská 7, Bratislava 2 535,76 €
A.S.B. Logistic, s.r.o. Plátenícka 24, Bratislava 1 956,94 €
A.S.E.S networks, s.r.o. Modranská 33, Pribeta 20 689,96 €
A.S.E.V.I. s.r.o. Bulharská 70, Bratislava 4 670,30 €
A.S.M., s.r.o. Na Štepnici 1, Zvolen 63,95 €
A.S.S. Anlagen Service System GmbH Richard Neutragasse 6, Wien 1 591,85 €
A.SER.AL.2, s.r.o. Jedľová 7, Trenčín 3 431,14 €
A.T. TEXTIL, s.r.o. Mierová 114, Bratislava 514 116,16 €
A.T.F. Transport s.r.o. Jakuba Haška 1, Nitra 1 924,98 €
A.T.I. SK, s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava-Petržalka 932,51 €
A.T.N. , s.r.o. Hlavná 55, Strážne 518,22 €
A.T.R.S., s.r.o. Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 34,24 €
A.Z.P. rue Saint Germain 15/17, Romainville 89,80 €
A&A agentúra spol. s r. o. Komenského 1116/21, Košice 103,78 €
A&A Company Trade s.r.o. Budatínska 16, Bratislava - mestská časť Petržalka 14 899,55 €
A&A Services, s.r.o. M.R. Štefánika 34, Detva 229,95 €
A&BC Trading spol. s r. o. Bučinova 18, Bratislava - Vrakuňa 728,50 €
A&Bu, s.r.o. Záhradnícka 5847/62, Bratislava 978,55 €
A&D atelier, s.r.o. Ivánska cesta 4, Bratislava 1 959,51 €
A&K - Doprava, s.r.o. Priemyselná 12, Prievidza 134,35 €
A&L Finance s.r.o. Levická 3, Nitra 194,76 €
A&L Trans s.r.o. Levická 3, Nitra 83,23 €
a&m communicatons, s.r.o. M. R. Štefánika 581/29A, Myjava 3 439,48 €
A&M PLUS s.r.o. Veternícka ulica 109/1, Kremnica 735,38 €
A&M TATRY s.r.o Zápotockého 1510/8, Liptovský Mikuláš 1 007,54 €
A&P Investment Company s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 10A, Nové Mesto nad Váhom 1 113,18 €
A&S Group s. r. o. Blagoevova 28, Bratislava-Petržalka 5 524,46 €
A&T CONSULTING SK s.r.o. Pod Juhom 7666, Trenčín 92,51 €
A&T Trans Slovakia, s. r. o. Pluhová 2, Bratislava 1 767,23 €
A&Z beauty s.r.o. Nový Svet 8, Šurany 134,60 €
A+I Trade s.r.o. Konventná 7, Bratislava 5 070,57 €
A+S,s.r.o. Brodno 359, Brodno 169,69 €
A1SYNTH, s.r.o. Sibírska 24, Bratislava 145,73 €
A2 skupina s. r. o. Gusevova 26, Bratislava - mestská časť Ružinov 486,73 €
A2M Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 6,71 €
A3 Company s.r.o. Rybničná 10100/40A, Bratislava - Vajnory 3 675,54 €
A3 projekt, s.r.o. Vajnorská 100/A, Bratislava 6 945,26 €
A3A - architekti, s.r.o. Belopotockého 1, Bratislava 45,65 €
A3A atelier s. r. o. Hradné údolie 9/A, Bratislava 670,44 €
a3z+, s. r. o. Strážska cesta 1139/47, Zvolen 1 653,72 €
AA CONSULTING s. r. o. Klemensova 11, Bratislava 605,88 €
AA Trinity, s. r. o. A. Sládkoviča 2099/10, Nové Mesto nad Váhom 2 021,99 €
AA111 s.r.o. Sedmokrásková 6, Bratislava II 1 800,79 €
AaartDesign, s.r.o. Matičná 2030/69, Ivanka pri Dunaji 134,20 €
AABA, s.r.o. A. Bernoláka 5185/6, Ružomberok 14 619,13 €
AAET s.r.o. Zvoničná 313/3, Tvrdošín 3 924,37 €
AAF Group s. r. o. Gorkého 1429/10, Fiľakovo 19,59 €
AAH PLASTICS s.r.o. Dolné Hony 435/21, Nitra 31 958,28 €