Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104201

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 104201
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
AAH PLASTICS Slovakia s. r. o. Družstevná 1090/86, Solčany 1 252 395,27 €
Aalbatros, s. r. o. Buková 1319, Dunajská Lužná 1 699,38 €
AANI s.r.o. Dubová 2024/13, Spišská Nová Ves 103,76 €
Aaron Corp, s.r.o. 118, Boheľov 2 869,91 €
AB - Transport I, s.r.o. Hoštáky 307/4, Dolná Krupá 4 171,12 €
AB Building s.r.o. Kálnica 130, Kálnica 10 258,90 €
AB Car s.r.o. Petőfiho 784/16, Komárno 70,68 €
AB Dental s. r. o. Mostná 2807/68, Nitra 3 200,42 €
AB FINISH,s.r.o. Martina Rázusa 86/9, Lučenec 238,84 €
AB GAMES, spol. s.r.o. Námestie Š. M. Daxnera 1251/3, Rimavská Sobota 889,25 €
AB GAS spol. s r.o. Farská 248, Varín 354,72 €
AB KOBERCE s.r.o. Ulica J. Jesenského 707/19, Prievidza 65,72 €
AB KONSTRUKT, spol. s r.o. Gagarinova 26, Sobrance 646,80 €
AB restructuring k.s. Dostojevského rad 19, Bratislava 11 131,26 €
AB stav, s.r.o. Skuteckého 21, Banská Bystrica 33 286,50 €
AB Stav, s.r.o. J.Kráľa 2482/035, Čadca 30,18 €
AB Tools s.r.o. Družstevná 5, Liptovský Mikuláš 80,30 €
AB Trade company s. r. o. Okružná 35, Senec 1 210,70 €
AB-EuroMarket, s.r.o. A. Žarnova 10, Prievidza 408,90 €
AB-MIX, s. r. o. Klimkovičova 10, Košice - mestská časť Sídlisko KVP 12,94 €
AB-Trade, s. r. o. Kukučínova 111/5, Nováky 130,00 €
ABA REALITY Sk s.r.o. Mierová 12, Bratislava II 706,30 €
ABA SK alfa s. r. o. Svetlá 1, Bratislava 5 799,92 €
ABA VT s.r.o. Hencovská 2086/119, Hencovce 1 573,10 €
Abaffy Erik Peter Uzlovská 3784/1, Martin 558,81 €
Abaffy Stanislav M. Hattalu 2050/18, Dolný Kubín 375,56 €
Abaffyová Dominika Severná ul. 3084/16, Levice 13,84 €
ABAMIA s.r.o. Na Sihoti 1162/31, Dolný Kubín 11 335,95 €
ABARA s.r.o. Nábrežná 826/54, Smižany 411,11 €
Abari Tibor 378, Čierny Brod 1 038,76 €
Abašanov Peter 9.mája 2141/13, Brezno 2 277,32 €
Abass s.r.o. Hviezdoslavova 1261/9, Nové Mesto nad Váhom 2 063,18 €
ABAT s.r.o. Partizánska 3265/8, Poprad 4 098,60 €
Abazi Nevzat Sládkovičova 860/11, Bratislava-Staré Mesto 329,19 €
ABAZI Šefit Nám. sv. Michala 13/11, Hlohovec 2 097,18 €
ABB Technology, s.r.o. Očovská 2183/12, Bratislava - mestská časť Petržalka 504,02 €
ABBA BAU, s.r.o. Pod papierňou 1469/60, Bardejov 608,15 €
ABBAS Invest s.r.o. Gorkého 3, Bratislava 5 147,20 €
Abbatantuono Nicola Dlhá 858/53, Nitra - Chrenová 6 147,77 €
ABBAX, s.r.o. Kysucký Lieskovec 266, Kysucký Lieskovec 900,45 €
ABC AGRI, s.r.o. Ľubeľa 87, Ľubeľa 905,53 €
ABC CONNECT, s.r.o. Vojtaššákova 645, Tvrdošín 600,35 €
ABC global, s.r.o. Mlynárska 37/27, Sereď 403,99 €
ABC KRBY, s.r.o. Sabinovská 15, Prešov 1 117,95 €
ABC LIVE, s.r.o. Einsteinova 1, Bratislava-Petržalka 572,88 €
ABC LUMA s.r.o. Konvalinková 493/7, Kamenec pod Vtáčnikom 938,97 €
ABC NZ, s.r.o. Bezručova 16, Nové Zámky 11 175,96 €
ABC PLUS 7 s.r.o. Hviezdoslavova 1, Senec 1 797,02 €
ABC shop s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 11 021,29 €
ABC Systém s.r.o. Daniela Dlabača 769/21, Žilina 28 276,57 €