Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 29. mája  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 22. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  25. mája 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 107629

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 25. mája 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  1. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  29. mája 2023, ktorý zverejníme v 23. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (22. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 107629
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
a3z+, s. r. o. Strážska cesta 1139/47, Zvolen 1 803,72 €
AA Autoservis, s.r.o. Hlavná 14/7, Vyšná Myšľa 86,62 €
AA Trinity, s. r. o. A. Sládkoviča 2099/10, Nové Mesto nad Váhom 2 021,99 €
AA111 s.r.o. Sedmokrásková 6, Bratislava II 1 800,79 €
AaartDesign, s.r.o. Matičná 2030/69, Ivanka pri Dunaji 116,23 €
AABA, s.r.o. A. Bernoláka 5185/6, Ružomberok 14 666,96 €
AABB, s. r. o. Hviezdoslavovo nám. 173/16, Bratislava 1 098,56 €
AAET s.r.o. Zvoničná 313/3, Tvrdošín 3 924,37 €
AAH PLASTICS s.r.o. Dolné Hony 435/21, Nitra 37 422,75 €
AAH PLASTICS Slovakia s. r. o. Družstevná 1090/86, Solčany 1 435 769,31 €
Aalbatros, s. r. o. Buková 1319, Dunajská Lužná 1 106,60 €
AANI s.r.o. Dubová 2024/13, Spišská Nová Ves 30,17 €
Aaron Corp, s.r.o. 118, Boheľov 2 869,91 €
AB - Transport I, s.r.o. Hoštáky 307/4, Dolná Krupá 5 435,45 €
AB Building s.r.o. Kálnica 130, Kálnica 10 742,62 €
AB Copy s. r. o. Senecká 114, Veľký Biel 1 209,25 €
AB data s.r.o. Podzávoz 534, Čadca 172,35 €
AB Dental s. r. o. Mostná 2807/68, Nitra 3 268,14 €
AB FINISH,s.r.o. Martina Rázusa 86/9, Lučenec 111,62 €
AB GAMES, spol. s.r.o. Námestie Š. M. Daxnera 1251/3, Rimavská Sobota 1 013,01 €
AB KOBERCE s.r.o. Ulica J. Jesenského 707/19, Prievidza 65,72 €
AB KONSTRUKT, spol. s r.o. Gagarinova 26, Sobrance 646,80 €
AB restructuring k.s. Dostojevského rad 19, Bratislava 11 131,26 €
AB stav, s.r.o. Skuteckého 21, Banská Bystrica 36 566,19 €
AB Stav, s.r.o. J.Kráľa 2482/035, Čadca 30,18 €
AB Stavprogres, s.r.o. Zemanská 26, Krompachy 6,92 €
AB Tools s.r.o. Družstevná 5, Liptovský Mikuláš 80,30 €
AB Trade company s. r. o. Okružná 35, Senec 1 176,40 €
AB-EuroMarket, s.r.o. A. Žarnova 10, Prievidza 408,90 €
AB-Trade, s. r. o. Kukučínova 111/5, Nováky 580,00 €
ABA REALITY Sk s.r.o. Mierová 12, Bratislava II 706,30 €
ABA SK alfa s. r. o. Svetlá 1, Bratislava 5 799,92 €
ABA VT s.r.o. Hencovská 2086/119, Hencovce 1 977,83 €
Abaffy Blanka Uzlovská 3784/1, Martin 8,53 €
Abaffy Erik Peter Uzlovská 3784/1, Martin 1 126,75 €
Abaffy Roman Tvrdošín 388,46 €
Abaffy Stanislav M. Hattalu 2050/18, Dolný Kubín 1 178,44 €
Abaffyová Dominika Severná ul. 3084/16, Levice 13,84 €
ABAMIA s.r.o. Na Sihoti 1162/31, Dolný Kubín 13 411,95 €
ABARA s.r.o. Nábrežná 826/54, Smižany 2 311,98 €
Abari Tibor 378, Čierny Brod 1 038,76 €
Abašanov Peter 9.mája 2141/13, Brezno 2 480,20 €
Abaso s. r. o. Opatovce 37, Opatovce 943,42 €
Abass s.r.o. Hviezdoslavova 1261/9, Nové Mesto nad Váhom 2 063,18 €
Abasto, s.r.o. Furdekova 12, Bratislava 137,40 €
Abazi Nevzat Sládkovičova 860/11, Bratislava-Staré Mesto 327,19 €
ABAZI Šefit Nám. sv. Michala 13/11, Hlohovec 2 085,24 €
ABBA BAU, s.r.o. Pod papierňou 1469/60, Bardejov 608,15 €
ABBAS Invest s.r.o. Gorkého 3, Bratislava 5 147,20 €
Abbatantuono Nicola Dlhá 858/53, Nitra - Chrenová 6 147,77 €