Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104201

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 104201
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
abc trade business s.r.o. Lietavská 2, Bratislava V 168,48 €
ABCO Slovakia s.r.o. Kpt. Nálepku 2384, Galanta 67,42 €
Abdalla Omar Nábr.Arm.Gen.L.Svobo 1938/20, Bratislava 466,40 €
Abdelhai Moustafa Raafat Elshenawy Mohamed Pšeničná 5559/21A, Bernolákovo 281,60 €
Abdelmessih Samy Saber Ghobrial Rajecká 8681/4, Bratislava-Vrakuňa 317,49 €
Abdi Fedjri Sklenárova 40, Bratislava 3 035,14 €
Abdi Raim Kondovo, UL. 1 BR. 62, Saraj - Skopje 1062 1 402,14 €
ABDO s.r.o. Trieda SNP 407/61, Košice 705,84 €
Abdul Ghuper Hajiakbar Vajnorská 1358/72, Bratislava 1 126,68 €
Abdul Sami Bratislava-Nové Mesto 289,42 €
Abdulai Ahmet Rázusova 4033/9, Nové Zámky 1 126,68 €
Abdulbasir Osmani M.Flengera 4, Nové Zámky 400,18 €
Abdulovski Adnan 3 201,63 €
ABe partners s.r.o. Ždiarska 1443/14, Košice Nad jazerom 15 781,60 €
ABE taxi s.r.o. Pribinova 9, Púchov 2 444,38 €
Abel Dávid 9.mája 2145/38, Brezno 2 038,42 €
Ábel Ivan Buzalkova 10727/15, Bratislava-Vajnory 731,23 €
Ábel Ján Dolina 211/16, Brezová pod Bradlom 1 126,68 €
Ábel Jozef Hlavná Bohunice 30/12, Jaslovské Bohunice 980,68 €
Ábel Marek Rybná 21, Piešťany 276,01 €
ABELA, s.r.o. Palisády 46, Bratislava 717,58 €
Abellera Clemencia Brgy. Malibu, Tuy, Batangas 868,44 €
Ábelová Dana Krajné - Žadovica 1070, Krajné 187,53 €
Abelová Jarmila Pri Maline 5634/61, Malacky 2 378,31 €
Ábelová Lucia Žarnovická 7611/5, Bratislava 3 670,20 €
Ábelovský Milan Partizánska 13/14, Kolárovo 13 047,84 €
Ábelovský Tomáš Rábska 830/5, Kolárovo 7 327,44 €
Aberštik Milan Majerská 468/467, Veľké Ripňany 2 254,81 €
Abertová Božena 11, Bardoňovo 7,53 €
ABIAMA s.r.o. Nešporova 1016/14, Šaľa 1 126,71 €
ABICON Slovakia, spol. s r. o. Kozia 12, Bratislava 442,88 €
Abidi Viera Hollého 13, Bratislava-Staré Mesto 167,89 €
ABII, s.r.o. Námestie mieru 1393/6, Detva 26 070,57 €
ABL-STAV s. r. o. v likvidácii ul. 29. augusta 1524/24, Banská Bystrica 14 276,56 €
Ablonczy Vladislav FEJOVA 5, KOSICE 311,59 €
Ablonczy Vladislav FEJOVA 5, KOSICE 306,71 €
ABM plus, s.r.o. Košice Budimír 277, Budimír 1 235,39 €
ABM-Bau OG Mosettigasse 1A, Wien 799,92 €
ABM, s.r.o. Košice Sofijská 27, Košice Sídlisko Ťahanovce 18 997,52 €
ABN Consulting, s.r.o. Boženy Němcovej 9, Bratislava 356,23 €
ABN Klematis s.r.o. 40, Čaklov 2 518,73 €
ABO fin&real s.r.o. č. 4630, Malacky 34,60 €
ABON SQ s. r. o. Námestie SNP 1, Bardejov 433,84 €
Abonyi Peter Pivovarská 1909/7, Ružomberok 771,70 €
ABOSS, s.r.o. Nábr. M. R. Štefánika 2432/1, Ružomberok 5 943,67 €
Aboudi Ahmed ben Abderrahman 4, Nitrianske Hrnčiarovce 36 605,61 €
Abrahám Daniel Dolná Môlča 118, Môlča 6 561,31 €
Ábrahám Eugen Radničné námestie 376/12, Dunajská Streda 187,78 €
Abrahám Igor Súhradná 149/5, Budča 91,00 €
Ábrahám Imrich 152, Pataš 10 590,21 €