Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 29. mája  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 22. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  25. mája 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 107629

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 25. mája 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  1. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  29. mája 2023, ktorý zverejníme v 23. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (22. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 107629
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
ABL - TRADE s.r.o. Streďanská 5, Topoľčany 315,95 €
ABL-STAV s.r.o. ul. 29. augusta 1524/24, Banská Bystrica 16 339,63 €
Ablonczy Vladislav FEJOVA 5, KOSICE 311,59 €
Ablonczy Vladislav FEJOVA 5, KOSICE 306,71 €
ABM plus, s.r.o. Košice Budimír 277, Budimír 1 017,39 €
ABM services s.r.o. M. Hodžu 414/16, Prievidza 67,10 €
ABM-Bau OG Mosettigasse 1A, Wien 799,92 €
ABM, s.r.o. Košice Sofijská 27, Košice Sídlisko Ťahanovce 18 997,52 €
ABN Consulting, s.r.o. Boženy Němcovej 9, Bratislava 356,23 €
ABN Klematis s.r.o. 40, Čaklov 1 089,99 €
ABON SQ s. r. o. Námestie SNP 1, Bardejov 433,84 €
ABOSS, s.r.o. Nábr. M. R. Štefánika 2432/1, Ružomberok 5 943,67 €
Aboudi Ahmed ben Abderrahman 4, Nitrianske Hrnčiarovce 36 605,61 €
Aboudi Khaled Trnavská 3937/19, Nitra 200,72 €
Abrahám Daniel Dolná Môlča 118, Môlča 6 561,31 €
Ábrahám Eugen Radničné námestie 376/12, Dunajská Streda 200,72 €
Abrahám Igor Súhradná 149/5, Budča 91,00 €
Ábrahám Imrich 152, Pataš 11 393,09 €
Abrahám Július Sokolská 350/37, Zvolen 1 638,77 €
Ábrahám Ladislav Trhová Hradská 1 736,63 €
Abrahám Ladislav Odbojárov 2/938, Nemecká 1 366,22 €
Ábrahám Mário 196, Selice 2 017,72 €
Abrahám Martin Romanova 28, Bratislava 1 743,75 €
Abrahám Miroslav Súhradná 146/6, Budča 7 628,99 €
Abrahám Patrik Cementárenská cesta 4640/8, Banská Bystrica 1 929,56 €
Abrahám Peter 170, Žiar nad Hronom 2 969,07 €
Abrahám Richard Súhradná 149/5, Budča 2 688,42 €
Abrahám Róbert E.M.Šoltésovej 1615/18, Zvolen 204,29 €
Abrahám Roman Cementárenská cesta 4637/1, Banská Bystrica 1 752,39 €
ABRAHAM stavebná a investičná spol. s r.o. Škovránčia 1, Košice 3 000,00 €
ABRAHAM WOOD DECOR s. r. o. Dolná mlynská ulica 515/21, Svodín 344,73 €
Abrahámfyová Klára Na barine 2977/9, Bratislava-Lamač 1 291,88 €
Abrahámová Alžbeta T.G.Masaryka 4105/28, Nové Zámky 1 235,82 €
Ábrahámová Eva Malý Lég 316, Lehnice 16 648,93 €
Ábrahámová Mária Okružná cesta 2764/78, Komárno 126,86 €
Ábrahámová Ružena Nová Ves 5555/55, Dunajská Streda 2 574,45 €
Abrahámová Zora Sokolská 350/37, Zvolen 375,56 €
Abrahamovič Erik Agátová 412/56, Vinodol 1 375,11 €
Abrahamovič Stanislav 164, Brodzany 91,82 €
abrama architekti, s.r.o. Karadžičova 4112/55, Bratislava 836,99 €
Abramov Vasyl Bačna 4, Slobidka 788,66 €
ABREST s. r. o. Gagarinovo námestie 1462/4, Košice 140,14 €
Abrhám Milan Súhradná 148/10, Budča 6 374,40 €
Abrhan Robert Budatínska 3687/10, Bratislava-Petržalka 15,91 €
Abrod SK, s.r.o. Partizánska 401/401, Horná Streda 2 886,58 €
ABS Hrany, s. r. o. M. Kukučína 1843/72, Beluša 1 179,11 €
Absolon Jozef Trnava 1, Trnava 64,82 €
Absolon Kevin Babuškova 3108/12, Bratislava-Ružinov 470,42 €
Absolon Martin Vladimíra Clementisa 83, Trnava 1 879,56 €
Absolon Miroslav Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava 4 305,90 €