Page title

Ako požiadať o potvrdenie o invalidite

Ako požiadať o posúdenie zdravotného stavu (invalidita)

Text
  1. Ak poberateľ invalidného dôchodku potrebuje tlačivo Potvrdenie o invalidite alebo Potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť treba zavolať alebo poslať e-mail do pobočky, kontakty tu: Kontakty – pobočky - alebo využiť e-schránku.
  2. K žiadosti o invalidný dôchodok a k žiadosti o úrazové dávky netreba predkladať tlačivo Prehliadka zisťovacia (tzv. 400-ku), ktoré vypisuje ošetrujúci lekár. Stačí poštou alebo e-mailom poslať príslušnej pobočke odborné lekárske nálezy, spolu s podkladmi zasielanými útvaru dôchodkového poistenia, prípadne útvaru úrazového poistenia pobočky. Kontakt tu: Kontakty – pobočky.
  3. Sociálna poisťovňa následne žiadosť posúdi a vydá rozhodnutie. Posúdenie zdravotného stavu poistenca sa vykonáva v jeho neprítomnosti.
  4. V prípade potreby Sociálna poisťovňa bude poistenca telefonicky kontaktovať.