Page title

Zoznam dlžníkov s dlžnou sumou

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 27. novembra 2023 nový zoznam dlžníkov s dlžnou sumou, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 20. novembra 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 23. novembra 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 110420

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 23. novembra 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 30. novembra  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 27. novembra 2023, ktorý zverejníme v 49. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov s dlžnou sumou má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov s dlžnou sumou sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov s dlžnou sumou aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Pre zobrazenie zoznamu dlžníkov, ktorých zverejňuje Sociálna poisťovňa z dôvodu neplnenia si vykazovacích alebo oznamovacích povinností kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (48. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 110420
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
_X-X-X_ s. r. o. Športová 4390/42, Dunajská Streda 9 259,68 €
..TOPRO s.r.o. Wuppertálska 55, Košice 1 235,22 €
"AGENTÚRA GES" spol. s r.o. Nám. L. Novomeského 13, Košice 2 662,05 €
"Bytovka 934" Lánska 934, Považská Bystrica 62,47 €
"CONFIC" s.r.o. Palánok 1, Nitra 2 219,52 €
"DAS etwas ANDERE" " Das Beste" Privat s.r.o. Klincová 35, Bratislava 120,00 €
"Dr. MATIC" s.r.o. Ul. generála Viesta 1102/3, Revúca 456,86 €
"EQ" Centrum poradenstva a prevencie pre občanov Homolova 2907/10, Bratislava 3 224,80 €
"LÍNIA FIT" Rázusova 23, Žilina 317,56 €
"Nádej - Nový život" Akademika Hronca 3, Rožňava 5 483,72 €
"PAN-ART", spol. s r.o. Pezinská 4628/45, Senec 25,48 €
"PRODEST spol. s r.o." Priemyselná 1711/2, Michalovce 90,97 €
"Špaňodolinská historická škola" Špania Dolina 127, Špania Dolina 2 104,79 €
"Spoločenstvo 177" Sihoť 177/16, Ilava 45,80 €
"Spotrebiteľ n.o.," v anglickej mutácii: "Consumer NGO" A. Warhola 33, Medzilaborce 6 050,69 €
"ŠTOR" Čajakova 19, Bratislava 20,00 €
"Stredisko sociálnych služieb Slepčany n.o." Dolná ulica 141, Slepčany 8 387,68 €
"Študentský svet" Staré grunty 36, Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika 918,69 €
"u Kollárky" s.r.o. Hlavná ulica 103/30, Rybník 5 740,76 €
"Združenie pre ochranu prírody - Machaon International" Krátka 1074/14, Poprad 949,82 €
&rima-tt, s.r.o. Pekárska 160/14, Trnava 116,20 €
+1, o. z. Dvořákovo nábrežie 7527/10C, Bratislava-Staré Mesto 24 146,26 €
009 Group, s.r.o. Popradská 8A, Bratislava - Podunajské Biskupice 82,97 €
01 Auth, s.r.o. k Baťáku 2780/25, Skalica 1 351,28 €
01 Go, s. r. o. K Baťáku 2780/25, Skalica 588,08 €
01 People s.r.o. k Baťáku 2780/25, Skalica 7 794,74 €
0711 s.r.o. Súkennícka 8, Bratislava - mestská časť Ružinov 119,47 €
1 AUTO s.r.o. Karpatské námestie 10/A, Bratislava-Rača 3 516,88 €
1. ESO, n.o. Rádayho 8, Lučenec 1 123,58 €
1. HILARION s.r.o. Kpt. Nálepku 643/10, Detva 1 478,72 €
1. hotelová, s.r.o. 249, Konská 748,24 €
1. obchodná spoločnosť, s.r.o. Prokopa Veľkého 54, Bratislava 252,07 €
1. plynárenská group s.r.o. M.R.Štefánika 70, Detva 69 136,36 €
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. Ľubochnianska 2407/2, Ľubotice 19 836,55 €
1. Prešovské realitné centrum, s.r.o. Hlavná 3, Prešov 39,77 €
1. produkčná, s.r.o. Stará Prievozská 2, Bratislava 31,00 €
1. SENIOR CITY, a. s. Župné nám. 3, Bratislava 2 508,06 €
1. SPS services s.r.o. SNP 1301, Žiar nad Hronom 3 702,48 €
1. TC Humenné s.r.o. Fučíkové sady 42, Humenné 724,65 €
1. WOOD - HOUSE s.r.o. 1. mája 913/2, Turčianske Teplice 297,91 €
1001 s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava-Petržalka 4 582,82 €
100Plus, s.r.o. v likvidácii Malokrasňanská 10239/4, Bratislava - mestská časť Rača 80,89 €
100RM s.r.o. Bauerova 1205/7, Košice - mestská časť Sídlisko KVP 232,77 €
10CLI s.r.o. Gerlachovská 29, Košice 10 694,94 €
11AT s.r.o. Račianska 88B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 4 742,27 €
123 EKOSERVIS KB s. r. o. Sputnikova 1078/28, Bratislava II 144,72 €
123Kurier, s. r. o. Vojtaššákova 616, Tvrdošín 48 431,09 €
142 design, s. r. o. Holíčska 3049/5, Bratislava V 60,10 €
1990 s.r.o. Grösslingová 2484/22, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 299,22 €
19th - WOOD s.r.o. Biskupická 4, Fiľakovo 846,82 €