Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. apríla 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 15. apríla 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 18. apríla 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 18. apríla 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 18. apríla 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 127253

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 18. apríla 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 18. apríla 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 25. apríla 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 22. apríla 2024 , ktorý zverejníme v 18. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 25. apríla 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 18týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (17. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 127253
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
A - STUDIO s.r.o. 31396526 Trenčianska 53/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 47,19 €

-

A - Team security, a.s. 34136088 Miletičova 23, Bratislava 19 857,99 €

-

A - Tempo Verlag s.r.o. Slovakia 35806532 Jakubovo nám. 12, Bratislava -

02/2024

A - Z model, s.r.o. 36618519 P.O.Hviezdoslava 831/3, Zvolen 404,01 €

-

A - Z REAL spol. s r.o. 31355927 Nitrianska 5, Bratislava 514,67 €

-

A & E INTERNATIONAL, s.r.o. 36497827 Hraničná 8, Poprad -

03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008, 09/2008

A & T Construction, s. r. o. 26866048 Pavlovova 2701/50, Ostrava Zábřeh -

09/2011

A Advisory spol. s.r.o. 36623903 Kráľovské údolie 22, Bratislava 34,60 €

-

a Audit, s. r. o. 44828331 Zámocké schody 2A, Bratislava -

02/2024

A bývam, spol. s r.o. 52413071 Gruzínka 4, Bratislava II 941,04 €

-

A Class Studio - Material Solutions, s.r.o. 50892240 Námestie Mateja Korvína 2/0, Bratislava 3 091,35 €

-

A Class Studio, s. r. o. 46465073 Námestie Mateja Korvína 2, Bratislava 446,54 €

-

A DONASTAV s.r.o. 44067909 Farská 12, Nitra 2 773,30 €

-

A GYN s. r. o. 36670651 Tomášikova 10/A, Bratislava -

02/2024

A iné... s.r.o. 44702159 Vlárska 16/298, Trenčín 276,76 €

-

A JURA spol. s.ro. 46281932 Kukučínova 896/50, Prešov 2 249,49 €

-

A KERAMIKA CERSA, s.r.o. 44292040 Zámocká 3, Bratislava 3 526,96 €

-

A L U N A spol. s r.o. 31575277 Kirejevska 35, Rimavská Sobota 53 387,16 €

-

A la maison care 42181976 Pri Habánskom mlyne 3844/16, Bratislava 861,59 €

-

A NIMRÓD, s.r.o. 36228338 Žabia ul. 1178/50, Gabčíkovo 3 295,50 €

-

A Project & Finance, j.s.a. 54349141 Kpt.Morávku 152, Veľký Slavkov 280,00 €

01/2024, 02/2024

A SECURITY, s.r.o. 36673692 Javorinka 80, Galanta 42,16 €

-

A SERVIS LIPKA, s.r.o. - odštepný závod, organizačná zložka 36070289 Mierová 159, Bratislava 1 799,11 €

-

A T A K, výrobné družstvo 00698113 Jarková 3126/4, Prešov 1 732,44 €

-

A Tankstelle s. r. o. 51934655 Cukrová 14, Bratislava 553,60 €

-

A-1 s.r.o. 46464964 Zvolenská cesta 5871, Banská Bystrica 2 529,32 €

-

A-AMB s.r.o. 46399909 Nám. A. Bernoláka 375, Námestovo 9 343,35 €

-

A-Bex s.r.o. 48062774 V. Žingora 97, Martin 138,87 €

-

A-Consulting, s.r.o. 48241792 Pekná cesta 19, Bratislava 1 158,52 €

-

A-DEMO, s.r.o. 36274321 Topoľová 1, Močenok 11 137,00 €

-

A-drax s.r.o. 52201597 Poštová 20, Želiezovce 62 769,85 €

-

A-DRIVE, spol. s r. o. 52027791 Bajkalská 45G, Bratislava II 317,24 €

-

A-GLASS Recycling s.r.o. 03836371 Kostelanská 2128, Staré Město 222,06 €

-

A-HORIZONT s.r.o. 46641602 Hlavná 1621/107, Gabčíkovo 2 022,72 €

-

A-JOKO Jozef Kosik - Tesársky servis 37303767 Malohontská 1538/37, Rimavská Sobota 903,48 €

-

A-Logistics, s.r.o. 44200064 Hodská 358, Galanta 1 899,07 €

-

A-Man services s.r.o. 50854062 Martinengova 30, Bratislava -

11/2022

A-MONT GmbH, organizačná zložka 50266748 Skladová 2, Trnava 17 560,91 €

-

A-NIKOL s.r.o. 44891741 Hlavná 55, Strážne 5,70 €

03/2010, 04/2010

A-nova s.r.o. 45356505 Hollého 855/15, Skalica 1 185,52 €

-

A-print s.r.o. 36822451 Lipovce 110, Lipovce 281,28 €

-

A-quality s.r.o. 54747546 Horná 54, Banská Bystrica 17,17 €

-

A-ROI s.r.o. 35931698 Komárnická 11, Bratislava 56,35 €

-

A-SPEKTRUM, s.r.o. 36748714 Venevská 768/8, Veľký Krtíš 813,28 €

-

A-STAV plus s.r.o. 54502748 Werferova 6, Košice Juh 184,32 €

-

A-Team SK s.r.o. 46932194 Miletičova 23, Bratislava-Ružinov 259,46 €

-

A-Team technics, s.r.o. 35958456 Miletičova 23, Bratislava 1 119,64 €

05/2019, 06/2019

A-Tekt Studio, s.r.o. 46313010 Škultétyho 526/3, Nitra 1 161,60 €

-

A-Trade Slovakia, spol. s r.o. 44819897 Pražská 2, Košice Západ 18,99 €

-

A-Z Bori STAV s.r.o. 51930579 299, Dobrohošť 1 471,07 €

-