Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. apríla 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 15. apríla 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 18. apríla 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 18. apríla 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 18. apríla 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 127253

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 18. apríla 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 18. apríla 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 25. apríla 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 22. apríla 2024 , ktorý zverejníme v 18. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 25. apríla 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 18týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (17. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 127253
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
A-Z Construction, s. r. o. 48027791 Svornosti 12265/43, Bratislava - Podunajské Biskupice 852,79 €

-

A-Z marketing a.s. 35797053 Pezinská 901/5, Chorvátsky Grob 15 795,25 €

01/2024

A-Z one, s.r.o. 47242299 Rastislavova 915/8, Slovenský Grob 209,71 €

-

A-Z Panel Service, s.r.o. 47601175 Námestie slobody 1732/61, Humenné 1 257,32 €

-

A-Z People s.r.o. 48068063 Zámocká 779/1, Bratislava 68,95 €

-

A-Z Personell 37994123 Seberíniho 8, Bratislava -

06/2011

A-Z REAL BRATISLAVA s.r.o. 36652016 Koceľova 4, Bratislava 1 516,09 €

-

A-Z STAVBY, s.r.o. 47109785 Závodná 3, Bratislava 5 122,59 €

-

A. J. Secret Consulting, s.r.o. 36829382 Svetlá 1, Bratislava 46 485,31 €

-

A. M. Vdoviak s. r. o. 51332213 Brestovec 498, Myjava 109,92 €

-

A. R. kter s. r. o. 52897079 Miletičova 18499/9B, Bratislava II 1 841,76 €

-

A. R. UPRATOVANIE s. r. o. 54876923 Svätoplukova 1044/4, Štúrovo 31,26 €

-

A. T. Transport s.r.o. 51139553 Nový rad 145, Veľké Dvorníky 2 256,51 €

-

A.A Group Slovak Republic s.r.o. 44921543 Moldavská 32, Košice Západ -

06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010

A.B.C. system engineering s.r.o. 51207664 Gusevova 26, Bratislava - mestská časť Ružinov -

03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024

A.B.D. plus s.r.o. 44440588 Hlavná 255, Bacúch 399,97 €

-

A.B.INTERNATIONAL, s.r.o. 35749563 Jazerná 838, Bátorove Kosihy 108 700,41 €

-

A.B.MAX s.r.o. 46218602 Spievajúceho mora 1, Komárno 3 585,31 €

-

A.B.P. s.r.o. 51432901 Mečíkova 4, Bratislava 570,47 €

-

A.B.S. 1 - Company s.r.o. 36252662 Krajinská 1, Piešťany 17 649,00 €

-

A.B.T. spol. s r.o. 46002740 Jesenského 2126/71, Zvolen 6 084,10 €

-

A.D. - LINE s. r. o. 35923369 Tržničné námestie 4810, Komárno 22 931,97 €

-

A.D.-PROJEKT, s.r.o. 44685122 Mostová 46/0, Mostová 129,73 €

-

A.D.E.M. s. r. o. 52709752 Partizánov 489/6, Trstená 149,32 €

-

A.D.Y.K., s.r.o. 43992552 Pribinova 12, Hlohovec 2 354,79 €

-

A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 Dúbravca 5, Martin 14 442,61 €

-

A.F. group s.r.o. 47605308 Pri Podlužianke 1921/2, Levice 69,50 €

-

A.F.M. Solutions s. r. o. 55076742 613, Kráľová nad Váhom 121,08 €

-

A.G. trade Slovakia s.r.o. 36362379 2, Harmanec 3 895,10 €

-

A.G. TRADING, s.r.o. 35882735 Kopčianska 15, Bratislava-Petržalka 455,14 €

-

A.G.P., s.r.o. 46079840 Sad SNP 14, Žilina 48,39 €

-

A.H. Company s.r.o. 53314263 Hlavná 50, Prešov 151,60 €

-

A.H. service s.r.o. 36040843 Jaseňová 40, Banská Bystrica 55,16 €

-

A.H. STAVEBNINY s. r. o. 53553659 Južná trieda 4B, Košice Juh 822,55 €

04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024

A.I.U.M., s.r.o. 45438129 Irkutská 12/1400, Košice Nad jazerom 116,04 €

-

A.J.J., s.r.o. 46139150 Traktorová 3251/1, Poprad 8 527,29 €

-

A.K. s.r.o. 54901090 Titváň 1431/2, Veľké Zálužie 113,49 €

-

A.K.I. - Mont s.r.o. 53520921 Záhradnícka 72, Bratislava - mestská časť Ružinov 23,36 €

-

A.K.T. Group, s.r.o. 48178420 Ružinovská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov 816,47 €

-

A.L. PODLAHY, s. r. o. 51314029 Drieňová 1/J, Bratislava - mestská časť Ružinov 984,60 €

-

A.M Project Development s.r.o. 54683114 Starorímska 2, Bratislava 1 309,75 €

-

A.M. 23 s.r.o. 47862564 Račianska 56, Bratislava 1 112,21 €

-

A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Stra$be 532/3. OG, Seiersberg-Pirka 1 713,27 €

-

A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Strasse 532/3S, Seiersbers 263,75 €

-

A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Straße 532/30G, Seiersberg-Pirka 47,20 €

-

A.M.A. SERVICE s. r. o. 46457658 Kopčianska 89, Bratislava-Petržalka 233,58 €

-

A.M.Čechová s. r. o. 55030602 Ružová dolina 327/13, Bratislava II 20,10 €

-

A.M.O. STAV, s. r. o. v likvidácii 43941010 Gorkého 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 42,00 €

-

A.M.Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Strasse 532/3, Seiersberg-Pirka -

05/2022

A.M.TUTTI s.r.o. 52968561 Ružový háj 628/9, Orechová Potôň 3 819,01 €

-