Page title

Hospodárenie Sociálnej poisťovne

Súbory na stiahnutie:

Hospodárenie Sociálnej poisťovne

Text
Hospodárenie 2011 – 2021 
Hospodárenie 2011 – 2021 

Tvorba jednotlivých fondov

Text
Tvorba jednotlivých fondov 2011 – 2021
Tvorba jednotlivých fondov 2011 – 2021

Výdavky jednotlivých fondov

Text
Výdavky jednotlivých fondov 2011 – 2021
Výdavky jednotlivých fondov 2011 – 2021

Výdavky na dávky hradené štátom

Text
Výdavky na dávky hradené štátom 2011 – 2021 
Výdavky na dávky hradené štátom 2011 – 2021