Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 6. februára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 31. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  2. februára 2023.

Počet záznamov v databáze: 109819

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 2. februára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  9. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  6. februára 2023, ktorý zverejníme v 7. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (6. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 109819
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
..TOPRO s.r.o. Wuppertálska 55, Košice 1 963,30 €
" ŽALÁR " s.r.o. Karpatská 678/16, Nitra 245,66 €
"300" s.r.o. Topoľčianska 4070/52, Banka 10 041,16 €
"AGENTÚRA GES" spol. s r.o. Nám. L. Novomeského 13, Košice 2 776,79 €
"C.C.C." s.r.o. Námestie Biely kríž 1110/1, Bratislava 2 049,21 €
"DAS etwas ANDERE" " Das Beste" Privat s.r.o. Klincová 35, Bratislava 120,00 €
"Dr. MATIC" s.r.o. Ul. generála Viesta 1102/3, Revúca 573,30 €
"EQ" Centrum poradenstva a prevencie pre občanov Homolova 2907/10, Bratislava 3 224,80 €
"HZ Metal s.r.o." Stará Maša 63, Krompachy 24 322,26 €
"LÍNIA FIT" Rázusova 23, Žilina 55,36 €
"Nádej - Nový život" Akademika Hronca 3, Rožňava 10 830,62 €
"OMOS, s.r.o." Svidnícka 19, Bratislava 86,49 €
"PAN-ART", spol. s r.o. Pezinská 4628/45, Senec 25,48 €
"PRODEST spol. s r.o." Priemyselná 1711/2, Michalovce 113,91 €
"PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139, Piešťany 1 850,60 €
"RAGAS" , s.r.o. Osloboditeľov 1580/12, HUMENNE 1 192,38 €
"Spotrebiteľ n.o.," v anglickej mutácii: "Consumer NGO" A. Warhola 33, Medzilaborce 5 756,28 €
"Stredisko sociálnych služieb Slepčany n.o." Dolná ulica 141, Slepčany 8 387,68 €
"Študentský svet" Staré grunty 36, Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika 918,69 €
"u Kollárky" s.r.o. Hlavná ulica 103/30, Rybník 5 740,76 €
"U Majstra" s.r.o. Sv. Anny 2370/21, Šurany 55,64 €
&rima-tt, s.r.o. Pekárska 160/14, Trnava 116,20 €
#fordogswithlove s.r.o. Gajova 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 581,45 €
+1, o. z. Dvořákovo nábrežie 7527/10C, Bratislava-Staré Mesto 24 146,26 €
01 Auth, s.r.o. k Baťáku 2780/25, Skalica 448,97 €
01 People s.r.o. k Baťáku 2780/25, Skalica 10 705,69 €
0711 s.r.o. Súkennícka 8, Bratislava - mestská časť Ružinov 155,69 €
1 AUTO s.r.o. Karpatské námestie 10/A, Bratislava-Rača 3 516,88 €
1. ESO, n.o. Rádayho 8, Lučenec 1 285,16 €
1. FC TATRAN, a.s. Čapajevova 47, Prešov 333,52 €
1. Firma, s. r. o. Tomášiková 10/H, Bratislava II 667,04 €
1. HILARION s.r.o. Kpt. Nálepku 643/10, Detva 2 037,77 €
1. hotelová, s.r.o. 249, Konská 737,26 €
1. Králická spol. s r.o. Králiky 174, Králiky 36 987,22 €
1. obchodná spoločnosť, s.r.o. Prokopa Veľkého 54, Bratislava 252,07 €
1. produkčná, s.r.o. Stará Prievozská 2, Bratislava 31,00 €
1. SENIOR CITY, a. s. Župné nám. 3, Bratislava 2 508,06 €
1. správcovské družstvo E. Belluša 4/6752, Piešťany 10,00 €
1. SPS services s.r.o. SNP 1301, Žiar nad Hronom 3 702,48 €
1. Súkromná materská škola - Štvorlístok, spoločnosť s ručením obmedzeným Sklenárova 4, Bratislava 384,77 €
1. WOOD - HOUSE s.r.o. 1. mája 913/2, Turčianske Teplice 1 451,49 €
1.1.1., s.r.o. Sídl. Lúky 1110/9, Vráble 447,42 €
1001 s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava-Petržalka 4 582,82 €
100k plus s.r.o. Ludvíka Svobodu 1751/29, Rimavská Sobota 13,74 €
100Plus, s.r.o. v likvidácii Malokrasňanská 10239/4, Bratislava - mestská časť Rača 80,89 €
100RM s.r.o. Bauerova 1205/7, Košice - mestská časť Sídlisko KVP 83,14 €
100Yards & Spirits, s.r.o. Na Revíne 2946/19, Bratislava 42,80 €
101 s.r.o. Trenčianska 56/B, Bratislava 765,92 €
103 club, s.r.o. Drevárska 455/5, Poprad 1 880,50 €
10CLI s.r.o. Gerlachovská 29, Košice 10 694,94 €