Page title

Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. 1. 2023

Text

Dôchodkové dávky sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku (podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Po zadaní vstupných údajov zistíte, aká bude suma zvýšenia dôchodku, ktorý poberáte.

Text

 

Návod na vyplnenie – ak poberáte:

  • starobný alebo invalidný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku, zadávajte sumu dôchodku bez zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku,
  • dôchodok, z ktorého sa vykonávajú exekučné zrážky, zadávajte sumu dôchodku vrátane sumy exekučnej zrážky,
  • aj príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie [1], zadávajte sumu  dôchodku bez sumy príspevku účastníka národného boja za oslobodenie

Kalkulačka má informatívny charakter.

O sume zvýšenia dôchodku od 1. januára 2023 vás bude Sociálna poisťovňa informovať (rozhodnutím o zvýšení dôchodku).

Vypočítané sumy sú zaokrúhlené na 10 eurocentov nahor.
[1] Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.