Page title

Ústredie

Formulár pre otázky

Text

Chcete sa nás niečo opýtať o vašom sociálnom poistení?

Položte nám otázku prostredníctvom nášho elektronického formuláru.

FORMULÁR PRE OTÁZKY

Podateľňa

Text

Kontakt pre zásielky mailom: podatelna@socpoist.sk
 

Úradné hodiny (Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8., Bratislava):

Pondelok: 08.00 – 17.00 h

Utorok: 08.00 – 16.00 h

Streda: 08.00 – 16.00 h

Štvrtok: 08.00 – 16.00 h

Piatok: 08.00 – 15.00 h

 

Kontakty – ústredie

Text
Kontaktná osoba Pozícia Tel. č. E-mail
Ing. Michal Ilko Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 0906 171 302 -
Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa 0906 171 938 -
Ing. Martin Brilla, LL.M. Hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne 0906 171 423 -
Mgr. Zuzana Dvoráková Riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou 0906 179 842 media@socpoist.sk
Ing. Pavol Bulla Riaditeľ sekcie ekonomiky 0906 171 905 -
Ing. Martin Hloušek                        Riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia 0906 171 424 -
JUDr. Rudolf Jurík Riaditeľ odboru verejného obstarávania 0906 179 871 -
MUDr. Veronika Majtánová Riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti 0906 171 066 -
JUDr. Danica Bognárová Riaditeľka odboru NP, ÚP, PvN a GP 0906 171 501 -
Ing. Alexander Šproch Riaditeľ sekcie informatiky 0906 171 910 -
JUDr. Renáta Bálintová Riaditeľka sekcie odvolacích konaní, právnej služby a legislatívy 0906 173 086 -
Mgr. Tomáš Szabo Riaditeľ sekcie prevádzky 0906 171 697 -
PhDr. Ivana Plavá Riaditeľka odboru kontroly a sťažností - bezkorupcie@socpoist.sk