Page title

Formuláre

1. Dohoda o používaní elektronických služieb pre odvádzateľa poistného (eSlužby)


2. Žiadosť o zriadenie prístupu k Elektronickému účtu poistenca (EUP)

Žiadosť o zriadenie prístupu k Elektronickému účtu poistenca (EUP)


4. Žiadosť o dôchodok (všetky druhy dôchodkov)

Žiadosť o dôchodok je päťstranové tlačivo s dvoma prílohami Doba zamestnania, poistenia a iných činností a Zoznam príloh k žiadosti o dôchodok. V zmysle zákona o sociálnom poistení žiadosť o dôchodok so žiadateľom spisuje pobočka Sociálnej poisťovne. Uvedené tlačivo slúži len ako vzor za účelom informovania prípadných žiadateľov o dôchodok o tom, aké údaje a doklady sa vyžadujú pri podávaní žiadosti o dôchodok.

Skupina príloh

5. Mesačný výkaz poistného a príspevkov

Mesačný výkaz poistného a príspevkov platný od platný od 01.01.2023 (od obdobia 01/2023). Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie

Skupina príloh
14. Mesačný výkaz poistného a príspevkov platný od 1.1.2011 (prázdne tlačivo) - nevypĺňateľný v počítači.
15. Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha (prázdne tlačivo) - platná od 1.1.2011 - nevypĺňateľná v počítači.

21. Výkaz poistného a príspevkov

Výkaz poistného a príspevkov platný od 01.01.2023 (od obdobia 01/2023).Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie

Skupina príloh
30. Výkaz poistného a príspevkov - platný od 1.1.2011 - prázdne tlačivo - nevypĺňateľný v počítači
31. Výkaz poistného a príspevkov platný od 1.1.2011. Určené pre tlač.

33. Čestné vyhlásenie SZČO s oprávnením o nevykonávaní činnosti

Čestné vyhlásenie SZČO, ktorá vykonáva činnosť na základe oprávnenia, o poberaní rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu (na účely § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Skupina príloh

34. Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o nevykonávaní činnosti

Čestné vyhlásenie SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, o skončení vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (na účely § 21 ods. 4 a § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Skupina príloh

35. Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní činnosti

Čestné vyhlásenie SZČO o opätovnom začatí výkonu samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú vykonáva bez oprávnenia (na účely § 21 ods. 5 a § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Skupina príloh

36. Registračný list zamestnávateľa RLZ

Registračný list zamestnávateľa platný od 01.01.2021. Pozorne si prečítajte poučenie na vyplnenie.