Page title

Prenosný dokument A1 – Otázky a odpovede k elektronickej žiadosti

Papierovo alebo elektronicky? Pozrite si video:

Text

Praktické rady a výhody

Takto vám e-žiadosti o PD A1 uľahčia život:

 • žiadne čakanie v pobočke
 • automatické predvyplnenie údajov
 • stačí len občiansky preukaz s čítačkou a aktivovaná elektronická schránka
 • automatické posúdenie žiadosti systémom
 • formulár A1 do 24 hodín vo vašej e-schránke
 • možnosť podať e-žiadosť aj zo zahraničia s iným ako slovenským občianskym preukazom
 • funkcia import/export, pre jednoduché a rýchle podávanie viacerých žiadostí za sebou

Žiadne čakanie v pobočke

Elektronické žiadosti sú kópiou papierových žiadostí, pričom vypĺňanie žiadostí Vám zaberie menšie množstvo času z dôvodu automatického predvyplnenia údajov. Taktiež nemusíte navštíviť pobočku, všetko môžete urobiť z pohodlia domova.

Automatické predvyplnenie údajov

Portál e-formulárov je napojený na naše interné systémy, čiže Sociálna poisťovňa dokáže na základe rodného čísla/IČA automaticky doplniť rôzne ďalšie údaje, ako napr. adresa, obdobia poistenia, sídlo a ďalšie. Vypisovanie vám tak zaberie menej času.

S občianskym preukazom a čítačkou

Pre podanie e-žiadosti vám stačí občiansky preukaz s čipom a platnými certifikátmi, čítačka kariet a aplikácie na elektronické podpísanie. Ostatné požiadavky sú rovnaké ako pri papierových žiadostiach.

Automatické vystavenie do 24 hodín

Pre podávanie troch najpočetnejších skupín žiadostí sme zaviedli automatické spracovanie žiadosti systémom.To znamená, že vašu žiadosť nebude spracovávať referent, ale systém. Pokiaľ splníte všetky podmienky automatickej kontroly (napr. kontrola predchádzajúcich vyslaní, období zamestnania/živnosti, atď.), formulár A1 vám do elektronickej schránky doručíme do 24 hodín.

V prípade, ak vaša žiadosť nesplní podmienky automatickej kontroly, posúdi ju referent príslušnej
pobočky Sociálnej poisťovne.

Podporované žiadosti sú:

 • Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ
 • Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ
 • Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ (vodiči kamiónovej dopravy, námorníci, letecký personál)

Takto správne podáte elektronickú žiadosť o PD A1:

 1. Prejdite na stránku: eFormuláre - PD A1
 2. Prihláste sa pomocou vášho občianskeho preukazu
 3. Vyberte si konkrétny typ e-žiadosti
 4. Po kliknutí na vybranú e-žiadosť sa vám otvorí elektronická žiadosť, do ktorej sa vám automaticky predvyplnia niektoré vybrané údaje
 5. Vyplňte zostávajúce dáta v e-žiadosti
 6. Vložte všetky povinné prílohy
 7. Podpíšte všetky prílohy a následne podpíšte žiadosť pomocou občianskeho preukazu
 8. Odošlite
 9. Do e-schránky vám príde doručenka o podaní a následne do 24h obdržíte aj samotný formulár PDA1

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Ktorý typ operačného systému je najvhodnejší na podávanie elektronickej žiadosti?

Elektronické žiadosti o prenosný dokument A1 (PD A1) je možné podávať zo všetkých operačných systémov, pokiaľ obsahuje externé aplikácie na prihlásenie pomocou občianskeho preukazu a elektronický podpis. Aplikácie je možné stiahnuť si tu: www.slovensko.sk

2. Z akého internetového prehliadaču je možné podať elektronickú žiadosť?

Elektronické žiadosti je možné podať zo všetkých dostupných prehliadačov (Chrome, Edge, Opera, atď.), no najväčšia kompatibilita sa osvedčila na prehliadači Mozilla Firefox. Neodporúčame využívať prehliadač Internet Explorer, z dôvodu ukončenia jeho podpory.

3. Čo budem potrebovať pri podávaní elektronickej žiadosti?

 • Občiansky preukaz s čipom a čítačku
 • Platný certifikát na elektronické podpisovanie
 • Aktívnu elektronickú schránku na doručovanie
 • Dokumenty, ktoré sú požadované ako prílohy k žiadosti – nájdete ich tu: Povinné prílohy k žiadosti o PD A1. Pre viac informácií kontaktujte pobočku Sociálnej poisťovne: Kontakty – pobočky.

4. Prečo je potrebné mať občiansky preukaz s čipom ?

Elektronické žiadosti Sociálnej poisťovne sú napojené na portál slovensko.sk, kde je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom občianskeho preukazu a následne je taktiež potrebné elektronické žiadosti podpísať (tiež prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a platným certifikátom).

5. Chcem podať žiadosť ako SZČO. Ktorý prihlasovací subjekt na zastupovanie mám využiť (fyzická osoba-nar.XY/SZČO-IČO) ?

Je potrebné, aby ste sa prihlásili ako SZČO. Žiadosti nám do systému prejdú aj keď sa prihlásite ako fyzická osoba, no zo zákona je Sociálna poisťovňa povinná poslať vám dokument A1 papierovo a nie do elektronickej schránky, čo je pre vás časovo menej výhodné.

6. Chcem podať žiadosť ako zamestnávateľ. Ktorý prihlasovací subjekt na zastupovanie mám využiť (fyzická osoba-nar.XY/Firma-IČO) ?

Odporúčame vám, aby ste sa prihlásili ako zamestnávateľ. Pokiaľ chcete podávať žiadosti za vašich zamestnancov a prihlásili by ste sa ako fyzická osoba, systém by si od vás pýtal splnomocnenie a žiadosť by neprešla na automatické spracovanie.

7. Je možné podať žiadosť zo zahraničia, prípadne s iným občianskym preukazom ako slovenským ?

Požiadať si o eFormulár je umožnené z krajín, ktoré sú na zozname nižšie a všetkým ich občanom. Pokiaľ nedisponujete slovenským občianskym preukazom, je potrebné sa prihlásiť cez prihlasovacie okno „Prihlásiť sa pomocou iného európskeho dokladu“.Prihlásiť sa pomocou iného európskeho dokladuPrihlásiť sa pomocou iného európskeho dokladu 2

8. Môže za mňa podať elektronickú žiadosť niekto iný?

Môže. Pokiaľ napríklad nedisponujete občianskym preukazom s čítačkou, môže za vás podať žiadosť druhá osoba. Musíte si však pripraviť splnomocnenie, ktoré je v takomto prípade ako povinná príloha a referent ho bude kontrolovať.

9. Aké dokumenty budem musieť predložiť pri podávaní elektronickej žiadosti?

Pri rozličných druhoch elektronických žiadostí je potrebné priložiť konkrétne povinné prílohy, ktoré nájdete tu: Povinné prílohy k žiadosti o PD A1. V prípade potreby kontaktujte pobočku Sociálnej poisťovne: Kontakty – pobočky.

10. Neviem aký typ žiadosti mám zvoliť. Kde nájdem informácie?

Všeobecné informácie ako vybrať správnu žiadosť nájdete tu: Idem do zahraničia pracovať. Vo všeobecnosti platia dve základné veci:

 • Pokiaľ ste vyslaný len do jednej krajiny, tak si vyberiete jednu zo Žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1. Vyberáte na základe toho, či idete pracovať ako SZČO alebo ako Zamestnanec.
 • Pokiaľ budete vykonávať činnosť v dvoch alebo viacerých krajinách, tak si vyberiete jednu zo Žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy. Vyberáte si na základe toho, či budete vykonávať činnosť výlučne v postavení SZČO alebo výlučne v postavení Zamestnanca, prípadne ako SZČO a zároveň ako Zamestnanec. Štátny zamestnanec má osobitnú žiadosť.

11. Ako rýchlo bude moja elektronická žiadosť spracovaná?

Pokiaľ správne vyplníte žiadosť a budú splnené všetky podmienky automatickej kontroly, systém vystaví a odošle formulár A1 do vašej elektronickej schránky do 24 hodín.

Do kategórie žiadostí ktoré spadajú pod vystavenie systémom nespadajú všetky, ale len tie najpočetnejšie. Sú to konkrétne:

 • Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ
 • Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ
 • Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ (vodiči kamiónovej dopravy, námorníci, letecký personál)

12. Prečo mi prenosný dokument A1 neprišiel do 24h?

Dôvodom je, že žiadosť nespadá do kategórie žiadostí, pri ktorých je nastavené vyhodnotenie systémom. Podporované žiadosti sú:

 • Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ
 • Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ
 • Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ (vodiči kamiónovej dopravy, námorníci, letecký personál)

Žiadosť, ktorá nespĺňa kritériá na automatické vystavenie systémom a bola preradená na posúdenie referentom. To ale neznamená, že je automaticky zamietnutá. Referent má na posúdenie 45 dní, tak ako pri papierovej žiadosti. Systém kontroluje veľké množstvo údajov (medzi nimi je napr. kontrola príloh, predchádzajúcich vyslaní, splnomocnenie, poistné obdobia a pod.) a aby bol PDA1 vystavený, musí žiadateľ spĺňať všetky podmienky. Pokiaľ v žiadosti niečo chýba alebo je referentovi nejasné, bude vás kontaktovať na základe kontaktných údajov, ktoré ste vyplnili v žiadosti.

13. Treba vypísať každú žiadosť zvlášť, keď podávam žiadosti za viacerých zamestnancov s rovnakým miestom/dátumom vyslania? Je možné podať žiadosti hromadne?

Aktuálne nie je možné odoslať hromadne viac žiadostí. Každá žiadosť musí mať vygenerované jedinečné číslo, vďaka ktorému sa žiadosť zaradí v systéme. Môžete ale využiť funkciu export/import, kedy vám dotiahne údaje z predchádzajúcej (uloženej) žiadosti a následne zmeníte osobné údaje, respektíve údaje, ktoré sa líšia medzi žiadosťami.

14. Ako funguje funkcia import/export?

V spodnej časti stránky v elektronickej žiadosti, kde sa vyberá pobočka, kliknite na tlačidlo „Export“. Do interného úložiska sa stiahne .xml súbor, ktorý obsahuje všetky údaje zo žiadosti. Ak chcete dané údaje využiť pri vypisovaní novej žiadosti, na prvej stránke žiadosti kliknite na tlačidlo „Import“ a vyberte stiahnutý .xml súbor. V žiadosti sa vám následne vyplnia všetky údaje. Funkciu import/export môžete využiť, ak potrebujete podať väčšie množstvo žiadostí, či už za viac zamestnancov alebo napr. na viacej období. Informácie si pred odoslaním žiadosti skontrolujte, aby nedošlo k duplikovaniu žiadostí.

funkcia import/export

15.Slúži doručenka v elektronickej schránke ako potvrdenie o podaní žiadosti?

Doručenka v elektronickej schránke neslúži na právne účely. Taktiež sa s doručenkou nemôže vyslaná osoba preukázať v zahraničí. Pokiaľ potrebujete potvrdenie o podaní žiadosti, je potrebné kontaktovať príslušnú pobočku, pod ktorú spadáte, aby vám potvrdenie vystavila. Informáciu o potrebe potvrdenia môžete vložiť aj do samotnej elektronickej žiadosti a to kolónky „Doplňujúce informácie“. Upozorňujeme, že týmto krokom sa vzdávate možnosti, aby žiadosť bola posúdená systémom, čo znamená, že vám A1 nepríde do 24 hodín, ale bude ju posudzovať referent. Momentálne sa pracuje na aktualizácii, ktorej výsledok bude automatické doručenie potvrdenia o podaní do vašej elektronickej schránky. Informácia o blokácii posúdenia systémom však platí len pre žiadosti, ktoré sú podporované. Zoznam podporovaných žiadostí nájdete v bode 12. Nepodporované žiadosti budú posudzované referentom bez ohľadu na vyplnenie poľa „Doplňujúce informácie“.

doručenka v elektronickej schránke

16. Môžu byť dokumenty (zmluva, faktúra, objednávka a pod.) podpísané elektronicky prostredníctvom externých programov ako Adobe Acrobat/QES portal, alebo je povolený len ručný podpis a následné naskenovanie?

Akceptujeme aj dokumenty, ktoré sú podpísané elektronicky. Uprednostňujeme však ručné podpisy, keďže dokumenty sa budú podpisovať elektronicky aj cez občiansky preukaz pri odosielaní žiadosti a mohlo by to spôsobiť technické problémy.

17. Pomýlil som si typ žiadosti. Mám znovu odoslať správnu žiadosť?

O nesprávnej žiadosti treba informovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne tu: Kontakty – pobočky. Môžete nás informovať aj cez kontaktný formulár. Nesprávnu žiadosť stornujeme a vy následne môžete opätovne požiadať o nový formulár. Pokiaľ vám už formulár prišiel do elektronickej schránky, bude potrebné požiadať, aby bol doručený formulár vyhlásený za neplatný.

18. Pomýlil som sa pri výbere pobočky. Mám znovu odoslať správnu žiadosť?

Nie je potrebné znovu vypisovať a zasielať žiadosť. Nemusíte ani informovať pobočku SP. Tento proces sa udeje automaticky v rámci Sociálnej poisťovne.

19. Pomýlil som sa vo vypisovaní žiadosti. Mám žiadosť znovu odoslať so správnymi údajmi?

Nie je potrebné znovu vypisovať a zasielať žiadosť. Kontaktujte svoju pobočku, ktorá následne chybu opraví. Môžete nás kontaktovať aj cez kontaktný formulár.

20. Pomýlil som sa vo vypisovaní žiadosti a prišiel mi do elektronickej schránky formulár A1 s nesprávnymi údajmi. Mám vypísať novú žiadosť?

Neposielajte novú žiadosť. Prosím, najprv kontaktujte svoju pobočku alebo nás kontaktujte kontaktný formulár.

21. Mám technické problémy a nedarí sa mi podať elektronickú žiadosť. Na koho sa mám obrátiť?

Vyplňte kontaktný formulár a my sa vám obratom ozveme. Prosím, pre urýchlenie komunikácie opíšte, aký máte problém a priložte .xml súbor, ktorý získate stlačením tlačidla „export“.

22. Nedokážem elektronicky podpísať prílohy alebo samotnú žiadosť. V čom je problém ?

Skontrolujte si, či máte nainštalované a aktívne všetky aplikácie ktoré sú dostupné tu: www.slovensko.sk. Taktiež musíte mať platný certifikát v občianskom preukaze. Pokiaľ všetko spĺňate a vaše technické problémy pretrvávajú, je potrebné kontaktovať Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby, ktorá samotný podpisový komponent zabezpečuje. Kontakt na NASES nájdete tu: www.nases.gov.sk/kontakt.

Pri opakovane hlásených chybách (ako napr. neotvorenie podpisového komponentu D.Launcher, kedy len na obrazovke vyskočí grafika načítavania programu, no následne ho neotvorí), je potrebné skontrolovať, či máte vo svojom prehliadači nainštalované rozšírenie D.Bridge. Pokiaľ sa vám rozšírenie nenainštaluje automaticky, treba ísť na stránku slovensko.sk tu: Na stiahnutie. Následne si vybrať vami používaný OS a kliknúť na pole „Jednotlivé aplikácie“. Na spodnej strane stránky nájdete rozšírenie D.Bridge pre jednotlivé webové prehliadače.

 

23 obr

23. Pri odosielaní žiadosti mi píše, že som bol odhlásený aj keď nie som a nedarí sa mi odoslať žiadosť. Ako ďalej postupovať ?

Na stránkach eFormulárov je nastavený určitý časový limit prihlásenia. Keď tento limit presiahnete, budete automaticky odhlásený zo stránky. V takomto prípade využite funkciu import/export (bližší opis je v bode 13.). Odhláste sa a zatvorte prehliadač. Znovu prehliadač otvorte a prihláste sa na stránku eFormulárov. Pomocou tlačidla import vložte údaje a skúste žiadosť odoslať znovu.

 

24. Prenosný dokument A1 mi prišiel do elektronickej schránky bez krajín vyslania v sekcii 5.2. Ako ďalej postupovať?

Pravdepodobne ste ako miesto výkonu činnosti vybrali „činnosť pre zamestnávateľa vykonávam výlučne v sídle spoločnosti“ a nie „činnosť pre zamestnávateľa vykonávam mimo sídla spoločnosti“. Ak by ste si vybrali túto možnosť, zobrazilo by sa vám ďalšie okno, kde by ste mohli vypísať adresu/štát vyslania. Tieto údaje by sa dotiahli do spomínanej sekcie.

A1 bez krajín vyslania v sekcii 5.2

 

Kontaktuje prosím pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá údaje opraví – Kontakty – pobočky. Môžete nás kontaktovať aj cez kontaktný formulár.

25. Prenosný dokument A1 mi neprišiel do elektronickej schránky. Ako ďalej postupovať?

Skontrolujte si, či máte aktivovanú elektronickú schránku na doručenie. Ak áno, je možné, že vaša žiadosť neprešla automatickou kontrolou a je momentálne na posúdení u referenta v pobočke. Referent má na posúdenie žiadosti 45 dní odo dňa doručenia. Pre bližšie informácie kontaktujte pobočku tu: Kontakty – pobočky, alebo nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár.