Page title

Požiadať o zvýšenie dôchodku po ukončení zamestnania

Ste pracujúci dôchodca? Ak budete v období po priznaní dôchodku naďalej dôchodkovo poistený, získate nárok na zvýšenie vášho dôchodku. K takémuto zvýšeniu dôjde automaticky alebo na základe žiadosti.

Kedy o zvýšenie dôchodku požiadať ?

Text

Ak ste prestali pracovať a dôchodkové poistenie vám zaniklo počas roka, od nasledujúceho dňa po zániku poistenia môžete požiadať o zvýšenie starobného dôchodku. Žiadosť o zvýšenie starobného dôchodku môžete v kalendárnom roku podať len raz.

Pozor, ak stále pracujete, žiadosť o zvýšenie dôchodku podávať nemusíte! Dôchodok sa vám v takom prípade zvýši automaticky vždy od januára nasledujúceho roku.

Ako postupovať pri podaní žiadosti?

Text

1. Napíšte neformálnu žiadosť (list), ktorá bude obsahovať:

  • vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu),
  • predmet žiadosti (žiadam o zvýšenie dôchodku za obdobie – od 1. januára kalendárneho roka do dňa zániku poistenia) a 
  • odkedy žiadate zvýšenie (od nasledujúceho dňa po zániku poistenia). 

2. Podpísanú žiadosť zašlite: 

  • ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo
  • prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk).

3. Na základe žiadosti vám Sociálna poisťovňa doručí rozhodnutie o zvýšení starobného dôchodku.