Page title

Overiť si, či ma zamestnávateľ prihlásil do sociálneho systému a platí poistné

Prečo by som si mal overiť, či za mňa zamestnávateľ platí poistné?

Text

Je dôležité, aby ste ako zamestnanec mali istotu, že zamestnávateľ vás v Sociálnej poisťovni prihlásil a vykazuje váš príjem v správnej výške. Výška príjmu priamo súvisí s výškou dávok, ktoré vám bude Sociálna poisťovňa – ak spĺňate všetky podmienky – vyplácať (napr. nemocenské, úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti, dôchodok).

Ako si to môžem overiť?

Text

Overiť si to môžete v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste sídla zamestnávateľa.

Kontaktujte pobočku: 

Overte si prihlásenie a aj to, či vám zamestnávateľ vykazuje taký istý vymeriavací základ (príjem), aký máte v pracovnej zmluve (dohode) resp. aký vám reálne vyplatil. 

 

DOBRÁ RADA:
Obsah

Navštívte ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne a zriaďte si bezplatnú elektronickú službu Elektronický účet poistenca. Vo svojom elektronickom účte si budete môcť kedykoľvek skontrolovať príjmy, z ktorých za vás zamestnávateľ mesačne platí poistné