Page title

Ako požiadať o úrazovú rentu

Čo je úrazová renta?

Text

Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá vám môže zmierniť pokles zárobku v prípade, že ste utrpeli pracovný úraz (alebo Vám bola zistená choroba z povolania). Nárok na výplatu úrazovej renty nemáte v období, počas ktorého máte nárok na úrazový príplatok alebo máte nárok na rekvalifikačné alebo rehabilitačné.

Mám nárok na úrazovú rentu?

Text

Ak ste utrpeli pracovný úraz alebo sa u vás zistila choroba z povolania, máte nárok na úrazovú rentu, ak ste

Okrem vyššie uvedených podmienok musia byť súčasne splnené ešte všetky tieto podmienky:

  • posudkový lekár sociálneho poistenia vyhodnotí pokles pracovnej schopnosti v dôsledku úrazu (alebo choroby z povolania). Tento pokles musí byť väčší ako 40 %,
  • nemáte ešte dôchodkový vek ani vám nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Nárok na výplatu úrazovej renty nemáte v období nároku na úrazový príplatok a v období nároku na rekvalifikačné alebo rehabilitačné.

Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku.

Príklad

Posudkový lekár určil pokles vašej pracovnej schopnosti pre pracovný úraz o 45 %. Nepoberáte starobný ani predčasný starobný dôchodok. Po pracovnom úraze ste boli dočasne práceneschopný a v tomto období ste mali nárok na úrazový príplatok. Počas poberania úrazového príplatku nemáte nárok na úrazovú rentu. Nárok na úrazovú rentu vznikne, až keď nebudete mať nárok na úrazový príplatok (pričom ide stále o ten istý pracovný úraz).

Ak vám pre pracovný úraz vznikne nárok na rehabilitačné alebo rekvalifikačné, nebudete mať nárok na úrazovú rentu. Ak sa bez vážneho dôvodu rozhodnete, že pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu neabsolvujete, taktiež nebudete mať nárok na úrazovú rentu.

Ako požiadam o úrazovú rentu?

Text

O dávku môžete požiadať Žiadosťou o priznanie úrazovej renty v pobočke Sociálnej poisťovne. 

Text

Viac informácií nájdete v časti ÚRAZOVÉ POISTENIE - ÚRAZOVÁ RENTA.