Page title

Rekvalifikačné

Čo je rekvalifikačné?

Text

Poskytla vám Sociálna poisťovňa z úrazového poistenia rekvalifikáciu? Na to, aby ste boli počas rekvalifikácie finančne zabezpečený, slúži rekvalifikačné – peňažná dávka poskytovaná tiež z úrazového poistenia.

Mám nárok na rekvalifikačné?

Text

Na rekvalifikačné máte nárok, ak vám bola poskytnutá rekvalifikácia.  

Ako požiadam o rekvalifikačné?

Text

V prípade, že máte nárok na rekvalifikačné (čiže máte poskytnutú rekvalifikáciu), nemusíte o túto dávku žiadať. Dostanete ju automaticky na základe rozhodnutia o priznaní rekvalifikácie. 

Text

Viac informácií nájdete v časti ÚRAZOVÉ POISTENIE - REKVALIFIKAČNÉ.