Page title

Výpočet sumy dôchodku

Požiadať o informatívny výpočet sumy dôchodku

Text

Požiadať môžete nasledovne:

Sumu vášho budúceho dôchodku vám vypočítame len z I. piliera. Má výlučne informatívny charakter a nemusí sa zhodovať so sumou dôchodku vypočítanou v samotnom konaní o dôchodku.

Dôležitá informácia:
Obsah

O informatívny výpočet dôchodku odporúčame žiadať nie skôr, ako 12 mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku.

Kedy dosiahnem dôchodkový vek?

Text

Informáciu o tom, kedy dosiahnete dôchodkový vek, nájdete v tabuľke Dôchodkový vek