Page title

Tabuľka všeobecného vymeriavacieho základu

Všeobecný vymeriavací základ

Text
Rok  Priemerná mesačná mzda v hospodárstve   Všeobecný vymeriavací základ 
2023 1430 eur 17 160 eur

Všeobecný vymeriavací základ v predošlých rokoch

Text
Rok  Priemerná mesačná mzda v hospodárstve   Všeobecný vymeriavací základ 
2022 1304 eur 15 648 eur
2021 1211 eur 14 532 eur
2020 1133 eur 13 596 eur
2019 1092 eur 13 104 eur
2018 1 013 eur  12 156 eur 
2017 954 eur  11 448 eur 
2016 912 eur  10 944 eur 
2015  883 eur  10 596 eur 
2014  858 eur  10 296 eur 
2013  824 eur  9 888 eur 
2012  805 eur  9 660 eur 
2011  786 eur  9 432 eur 
2010  769 eur      9 228 eur 
2009 744,50 eur      8 934 eur 
2008 21 782 Sk      8676,36 eur  (261 384 Sk) 
2007 20 146 Sk      241 752 Sk 
2006 18 761 Sk      225 132 Sk 
2005 17 274 Sk      207 288 Sk 
2004 15 825 Sk      189 900 Sk 
2003 14 365 Sk      172 380 Sk 
2002 13 511 Sk      162 132 Sk 
2001 12 365 Sk      148 380 Sk 
2000 11 430 Sk      137 160 Sk 
1999 10 728 Sk      128 736 Sk 
1998      10 003 Sk      120 036 Sk 
1997      9 226 Sk      110 712 Sk 
1996 8 154 Sk      97 848 Sk 
1995      7 195 Sk      86 340 Sk 
1994 6 294 Sk      75 528 Sk 
1993      5 379 Sk      64 548 Sk 
1992      4 543 Sk      54 516 Sk 
1991 3 770 Sk      45 240 Sk 
1990      3 278 Sk      39 336 Sk 
1989 3 142 Sk      37 704 Sk 
1988 3 020 Sk      36 240 Sk 
1987 2 941 Sk      35 292 Sk 
1986 2 888 Sk      34 656 Sk 
1985 2 843 Sk      34 116 Sk 
1984      2 790 Sk      33 480 Sk 
1983      2 745 Sk      32 940 Sk 
1982 2 695 Sk      32 340 Sk 
1981 2 642 Sk      31 704 Sk 
1980      2 606 Sk      31 272 Sk 
1979 2 549 Sk      30 588 Sk 
1978 2 483 Sk      29 796 Sk 
1977 2 412 Sk      28 944 Sk 
 1976      2 338 Sk      28 056 Sk 
1975 2 271 Sk      27 252 Sk 
1974      2 203 Sk      26 436 Sk 
1973      2 133 Sk      25 596 Sk 
1972      2 065 Sk      24 780 Sk 
1971 1 980 Sk      23 760 Sk 
1970      1 910 Sk      22 920 Sk 
1969      1 863 Sk      22 356 Sk 
1968      1 733 Sk      20 796 Sk 
1967 1 594 Sk      19 128 Sk 
1966      1 510 Sk      18 120 Sk 
1965 1 456 Sk      17 472 Sk 
1964 1 423 Sk      17 076 Sk 
1963      1 375 Sk      16 500 Sk 
1962      1 362 Sk      16 344 Sk 
1961 1 368 Sk      16 296 Sk 
1960 1 330 Sk      15 960 Sk 
1959 1 281 Sk      15 372 Sk 
1958 1 262 Sk      15 144 Sk 
1957      1 235 Sk      14 820 Sk 
1956      1 202 Sk      14 424 Sk 
1955      1 148 Sk      13 776 Sk  
1954 1 125 Sk      13 500 Sk 
1953      1 036 Sk      12 432 Sk 
1952 940 Sk      11 280 Sk 
1951      903 Sk      10 836 Sk 
1950      854 Sk      10 248 Sk 
1949      792 Sk      9 504 Sk 

Čo je všeobecný vymeriavací základ?

Text

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za ten-ktorý kalendárny rok, ktorú zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok z obdobia pred rokom 2003 sú uvedené v prílohe č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z. Sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárne roky od roku 2002 do roku 2013 ustanovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a po kalendárnom roku 2013 sú stanovené Sociálnou poisťovňou, ktorá ich vždy do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku zverejní na svojom webovom sídle. Doteraz známe sumy všeobecného vymeriavacieho základu sú uvedené v tabuľke nižšie.

Pri výpočte sumy dôchodku sa ako všeobecný vymeriavací základ v poslednom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia (t. j. v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom vznikol nárok na dôchodok) použije všeobecný vymeriavací základ za predposledný kalendárny rok tohto obdobia. To znamená, že všeobecné vymeriavacie základy posledných dvoch kalendárnych rokov rozhodujúceho obdobia budú totožné (napr. nárok na dôchodok vznikol v roku 2004, v poslednom roku rozhodujúceho obdobia - v roku 2003 - sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok 2002).

Ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, pri výpočte dôchodku sa ako všeobecný vymeriavací základ za posledný kalendárny rokdôchodkového poistenia po vzniku tohto nároku použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný kalendárny rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku tohto nároku použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

(§ 11, § 63 ods. 9 až 11, § 66 ods. 8 a § 68 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)

 

Čo je osobný vymeriavací základ?

Text

Osobný vymeriavací základ od 1. januára 2004 je úhrn vymeriavacích základov poistenca za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené (ide o prípad, keď zamestnávateľ nezaplatil a neodviedol poistné na dôchodkové poistenie za svojho zamestnanca).

Osobným vymeriavacím základom

  • pred 1. januárom 1993 je úhrn hrubých zárobkov za príslušný kalendárny rok, ktoré podliehali dani zo mzdy bez odpočítania tejto dane, 
  • od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 je úhrn vymeriavacích základov za príslušný kalendárny rok, z ktorých osoba zúčastnená na dôchodkovom zabezpečení platila poistné na dôchodkové zabezpečenie.

(§ 61 a 257 zákona č. 461/2003 Z. z.)