Page title

Najdôležitejšie zmeny v sociálnom poistení od roku 2023

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v sociálnom poistení od roku 2023.

 

Nájdete v ňom zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení, zmeny v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení i zmeny týkajúce sa II. dôchodkového piliera a Sociálnej poisťovne. Dozviete sa aj o zmenách pri výbere poistného a o ďalších novinkách.

 

Prehľad nájdete tu: Najdôležitejšie zmeny v sociálnom poistení od roku 2023.