Page title

Oznámenie pre poberateľov dôchodku, ktorým posielame dôchodok na účet v Poštovej banke

Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýšila dôchodky o 11,8 % a informáciu o valorizácii doručila všetkým dotknutým dôchodcom v januári tohto roka. Ak ste klientom Poštovej banky a využívate službu „doručovanie dôchodku domov“, v januári doručený dôchodok cez doručovateľa je v pôvodnej výške z roku 2022 - a valorizovaná čiastka za január je na vašom osobnom účte v Poštovej banke. Konkrétne nastavenie doručovania výšky dôchodku prostredníctvom Poštovej banky nie je v kompetencii Sociálnej poisťovne. Preto odporúčame klientom Poštovej banky, aby sa v prípade ďalších otázok obrátili na svoju banku.

 

Doplnené o stanovisko Poštovej banky:                   

Poštová banka ako jediná ponúka k svojmu účtu Senior aj službu doručovanie dôchodku priamo domov. Klient si sám môže vybrať, či chce doručovať domov celý dôchodok v hotovosti, alebo si časť vyplácaného dôchodku ponechá na účte a zvyšnú si nechá doručiť priamo domov.

Obchodné podmienky Poštovej banky definujú, akým spôsobom sa nastavuje výška vyplácanej sumy. „V mesiaci január bola klientom, ktorí si zvolili doručovanie dôchodku domov, fyzicky doručená suma v pôvodnej výške z decembra 2022 a valorizovaná čiastka za mesiac január je na ich osobnom účte v Poštovej banke. Je to preto, že sa zmeny vo výške sumy doručovanej domov vykonávajú 1x ročne - začiatkom kalendárneho roka. Takáto zmena  sa do sumy vyplácanej v hotovosti premietne od februára daného kalendárneho roku. To znamená, že vo februári už budú mať domov doručenú celú navýšenú sumu,“ vysvetľuje Lenka Kalafut Lendacká, hovorkyňa Poštovej banky. „Chceme ubezpečiť našich klientov, že dôchodky vyplatené v januári Sociálnou poisťovňou majú v plnej výške k dispozícii. Rozdiel v sume je na ich osobnom účte. V prípade akýchkoľvek nejasností sa na nás môžu obrátiť buď osobne na našom obchodnom mieste, alebo telefonicky na Call Centre,“ dodáva.