Page title

Brezno

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 14:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Vybavujeme

  • Nemocenské poistenie
  • Dôchodkové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Lekárska posudková činnosť
  • Výber poistného

POLOHA NA MAPE

ADRESA

Ul. Boženy Němcovej 4

977 01, Brezno

E-MAIL

banskabystrica@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK02 8180 0000 0070 0015 6365

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Ústredňa
0906 179 115
02 3247 9115
Odbor poistného – register SZČO, DPO, poistenci štátu
0906 179 118
02 3247 9118
Odbor poistného (zamestnávatelia - register, výkazy)
0906 179 113
02 3247 9113
Odbor dôchodkového poistenia (informácie k dôchodkom)
0906 179 100
02 3247 9100
Odbor dôchodkového poistenia (informácie k ELDP)
0906 179 107
02 3247 9107
Odbor nemocenského a úrazového poistenia – agenda nemocenských dávok
0906 179 127
02 3247 9127
Odbor poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
0906 179 128
02 3247 9128
0906 179 114
02 3247 9114
Odbor lekárskej posudkovej činnosti
0906 179 102
02 3247 9102