Page title

Komárno

Komárno

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 14:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Vybavujeme

  • Nemocenské poistenie
  • Dôchodkové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Lekárska posudková činnosť
  • Výber poistného

POLOHA NA MAPE

ADRESA

Petőfiho 7

945 79, Komárno

E-MAIL

komarno@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK02 8180 0000 0070 0015 6074

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Ústredňa
0906 177 400
02 3247 7400
Sekretariát, riaditeľ pobočky
0906 177 401
02 3247 7401
Oddelenie poistného, REGISTER - zamestnávatelia, poistné
0906 177 493
02 3247 7493
0906 177 489
02 3247 7489
0906 177 495
02 3247 7495
0906 177 417
02 3247 7417
0906 177 494
02 3247 7494
0906 177 420
02 3247 7420
Oddelenie poistného, REGISTER - SZČO, DPO a poistenci, poistné
0906 177 480
02 3247 7480
0906 177 492
02 3247 7492
0906 177 431
02 3247 7431
0906 177 431
02 3247 7431
0906 177 418
02 3247 7418
Oddelenie poistného, REGISTER poistencov štátu
0906 177 491
02 3247 7491
0906 177 483
02 3247 7483
Oddelenie poistného, vonkajšia kontrola
0906 177 474
02 3247 7474
0906 177 481
02 3247 7481
0906 177 422
02 3247 7422
Oddelenie poistného, výkon práce v EÚ
0906 177 496
02 3247 7496
0906 177 492
02 3247 7492
Oddelenie vymáhania pohľadávok
0906 177 473
02 3247 7473
Oddelenie dôchodkového poistenia
0906 177 411
02 3247 7411
Oddelenie nemocenského a úrazového poistenia – nemocenské poistenie
0906 177 408
02 3247 7408
Odd. poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
0906 177 404
02 3247 7404
Oddelenie nemocenského a úrazového poistenia – úrazové poistenie
0906 177 445
02 3247 7445
0906 177 508
02 3247 7508
Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti
0906 177 442
02 3247 742