Page title

Lučenec

Lučenec

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 14:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Vybavujeme

  • Nemocenské poistenie
  • Garančné poistenie
  • Dôchodkové poistenie
  • Lekárska posudková činnosť
  • Úrazové poistenie
  • Výber poistného
  • Poistenie v nezamestnanosti

POLOHA NA MAPE

ADRESA

Dr. Vodu 6

984 01, Lučenec

E-MAIL

lucenec@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK70 8180 0000 0070 0015 6402

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Ústredňa
0906 178 200
02 3247 8200
Riaditeľ pobočky
0906 178 201
02 3247 8201
Sekretariát riaditeľa pobočky
0906 178 291
02 3247 8291
Oddelenie vymáhania pohľadávok
0906 178 202
02 3247 8202
Oddelenie dôchodkového poistenia
0906 178 210
02 3247 8210
Oddelenie nemocenského a úrazového poistenia
0906 178 220
02 3247 8220
Odd. poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
0906 178 240
02 3247 8240
Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti
0906 178 250
02 3247 8250
Oddelenie poistného, REGISTER
0906 178 270
02 3247 8270
Oddelenie ekonomiky a prevádzky
0906 178 290
02 3247 8290