Page title

Nitra

Nitra

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 14:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Vybavujeme

  • Výber poistného
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Dôchodkové poistenie
  • Nemocenské poistenie
  • Úrazové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Lekárska posudková činnosť

Vysunuté pracoviská

POLOHA NA MAPE

ADRESA

Slančíkovej 3

950 43, Nitra

E-MAIL

nitra@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK96 8180 0000 0070 0015 6031

Oznam o presťahovaní odboru

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že Odbor lekárskej posudkovej činnosti pobočky Nitra je presťahovaný do nových priestorov na Mostnej ul. 66, Nitra.

 

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Ústredňa
0906 176 111
02 3247 6111
Sekretariát, Riaditeľ pobočky
0906 176 090
02 3247 6090
Register a platby – SZČO, DPO
0906 176 141
02 3247 6141
Register a platby - zamestnávatelia, zamestnanci
0906 176 142
02 3247 6142
Register – poistenci štátu
0906 176 133
02 3247 6133
Žiadosti o vyslanie, žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy
0906 176 073
02 3247 6073
0906 176 083
02 3247 6083
0906 176 119
02 3247 6119
0906 176 146
02 3247 6146
Odbor vymáhania pohľadávok
0906 176 113
02 3247 6113
Odbor vymáhania pohľadávok - splátky dlžných súm
0906 176 078
02 3247 6078
Odbor dôchodkového poistenia
0906 176 143
02 3247 6143
Oddelenie nemocenského poistenia – nemocenské dávky
0906 176 040
02 3247 6040
Oddelenie úrazového poistenia - Úrazové dávky
0906 176 007
02 3247 6007
0906 176 035
02 3247 6035
Oddelenie poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
0906 176 140
02 3247 6140
Odbor lekárskej posudkovej činnosti - Mostná 66, Nitra
0906 179 760
02 3247 9760
0906 179 761
02 3247 9761
0906 179 763
02 3247 9763
0906 179 764
02 3247 9764
0906 179 765
02 3247 9765
0906 179 766
02 3247 9766