Page title

Sociálne poisťovna - Vysunuté pracovisko Šaľa

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 14:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Vybavujeme

  • Nemocenské poistenie
  • Dôchodkové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Lekárska posudková činnosť
  • Výber poistného

POLOHA NA MAPE

ADRESA

Nemocničná 1

927 01, Šaľa

E-MAIL

galanta@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK24 8180 0000 0070 0015 5872

Úradné hodiny pre klientov sú predĺžené

Vážení klienti,

úradné hodiny pre vybavovanie dôchodkov vo vysunutom pracovisku pobočky sú od 6. 11. 2023 predĺžené nasledovne: Pondelok 8:00 – 17:00 h,  Utorok 8:00 – 15:00 h, Streda 8:00 – 17:00 h, Štvrtok 8:00 – 12:00 h, Piatok 8:00 – 15:00 h.

Viac informácií nájdete tu: Sociálna poisťovňa prijala opatrenia pre vybavenie väčšieho počtu klientov

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Dôchodkové poistenie
0906 173 557
02 3247 3557
0906 173 554
02 3247 3554
Nemocenské poistenie
0906 173 559
02 3247 3559
Lekárska posudková činnosť
0906 173 555
02 3247 3555
Výber poistného
0906 173 558
02 3247 3558
0906 173 556
02 3247 3556
Poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie
0906 173 560
02 3247 3560