Page title

Trebišov

Trebišov

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 14:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Vybavujeme

  • Nemocenské poistenie
  • Garančné poistenie
  • Dôchodkové poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Lekárska posudková činnosť
  • Úrazové poistenie
  • Výber poistného

Vysunuté pracoviská

POLOHA NA MAPE

ADRESA

M. R. Štefánika 178

075 01, Trebišov

E-MAIL

trebisov@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK04 8180 0000 0070 0015 7202

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Ústredňa
0906 175 701
02 3247 5701
Sekretariát
0906 175 704
02 3247 5704
Riaditeľ pobočky
0906 175 703
02 3247 5703
Oddelenie poistného
0906 175 735
02 3247 5735
0906 175 747
02 3247 5747
Expozitúra výber poistného
0906 175 743
02 3247 5743
Oddelenie vymáhania pohľadávok
0906 175 702
02 3247 5702
0906 175 757
02 3247 5775
Oddelenie dôchodkového poistenia
0906 175 708
02 3247 5708
0906 175 721
02 3247 5721
Oddelenie nemocenského a úrazového poistenia (výkon NP)
0906 175 707
02 3247 5707
0906 175 760
02 3247 5760
Odd. poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
0906 175 764
02 3247 5764
0906 175 718
02 3247 5718
Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti
0906 175 719
02 3247 5719
0906 175 763
02 3247 5763