Page title

Rok 2021

Štatistické údaje dôchodkov z II. piliera

Text

Priemerné sumy dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia za rok 2021 (v eurách)

  • Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia

 

    Doživotný dôchodok bez zvyšovania

 

 

  Doživotný dôchodok so zvyšovaním
 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

 

Priemerná mesačná suma dôchodku

21,58

20,18

21,24

28,08

17,46

21,54

 

  • Predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia
  Doživotný dôchodok bez zvyšovania     Doživotný dôchodok so zvyšovaním
 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Priemerná mesačná suma dôchodku

21,32

19,79

19,37

22,01

22,02

24,01

 

  • Pozostalostný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia vyplácaný pozostalej osobe (vdove, vdovcovi alebo sirote)
    na základe zmluvy o poistení dôchodku, v ktorej si poberateľ dôchodku z II. piliera dohodol s poistiteľom doživotný dôchodok

 

  bez zvyšovania a   so zvyšovaním a
 

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

Priemerná mesačná suma pozostalostného dôchodku

14,39

16,56

0

0

 

  • Výnos z investovania

Priemerná ročná suma

169,68

 

  • Dočasný dôchodok

Priemerná ročná suma

139,48