Page title

Rok 2017

Štatistické údaje dôchodkov z II. piliera

Text

Priemerné sumy dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia za rok 2017 (v eurách)

  • Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia

 

Doživotný dôchodok bez zvyšovania

 

    Doživotný dôchodok so zvyšovaním

 

 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Priemerná mesačná suma dôchodku

24,07

26,30

21,72

27,43

-

26,20

 

  • Predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia
  Doživotný dôchodok bez zvyšovania     Doživotný dôchodok so zvyšovaním
 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Priemerná mesačná suma dôchodku

25,04

21,04

19,28

23,72

-

22,27

 

  • Pozostalostný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia vyplácaný pozostalej osobe (vdove, vdovcovi alebo sirote) na základe zmluvy o poistení dôchodku, v ktorej si poberateľ dôchodku z II. piliera dohodol s poistiteľom doživotný dôchodok
  bez zvyšovania a   so zvyšovaním a
 

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

Priemerná mesačná suma pozostalostného dôchodku

12,98

17,21

-

-

 

  • Výnos z investovania  
  Výnos z investovania

Priemerná ročná suma

273,32