Page title

Rok 2019

Štatistické údaje dôchodkov z II. piliera

Text

Priemerné sumy dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia za rok 2019 (v eurách)

  • Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia

 

 

Doživotný dôchodok bez zvyšovania

 

    Doživotný dôchodok so zvyšovaním

 

 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Priemerná mesačná suma dôchodku

22,56

21,17

22,17

38,47

17,05

20,69

 

  • Predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia
  Doživotný dôchodok bez zvyšovania

 

    Doživotný dôchodok so zvyšovaním

 

 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Priemerná mesačná suma dôchodku

20,88

19,63

19,01

21,61

21,59 

23,02

 

  • Pozostalostný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia vyplácaný pozostalej osobe (vdove, vdovcovi alebo sirote) na základe zmluvy o poistení dôchodku, v ktorej si poberateľ dôchodku z II. piliera dohodol s poistiteľom doživotný dôchodok
  bez zvyšovania a

 

  so zvyšovaním a

 

 

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

Priemerná mesačná suma pozostalostného dôchodku

11,99

10,88

-

-

 

 

  • Výnos z investovania

Priemerná ročná suma

70,40

 

 

  • Dočasný dôchodok 
Priemerná ročná suma

 

134,47