Page title

ePN - Základná informácia (video a podcasty)

Základná informácia

Text

Elektronická PN alebo tiež ePN, je služba Sociálnej poisťovne a Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá nahrádza papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť. Od 1. júna 2022 si tak poistenci, ktorých lekár je zapojený do projektu elektronickej PN, vybavia dočasnú pracovnú neschopnosť oveľa jednoduchšie a bez zbytočnej byrokracie. 

  • ePN – elektronická dočasná pracovná neschopnosť, je dočasná pracovná neschopnosť uznaná oprávneným lekárom, ktorý ju potvrdí vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS), teda v systéme eZdravie,
  • ePN nahradí päťdielne papierové tlačivo, ktoré poistenec doručoval zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni,
  • ePN znamená výlučne elektronickú komunikácia medzi lekárom, Národným centrom zdravotníckych informácií, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom.

Poistencovi v prípade zdravotných problémov postačuje len návšteva lekára a odchádza sa liečiť. Všetky údaje a dokumenty si lekár a inštitúcie vymenia elektronicky.

Služba ePN bola nasadená do praxe od 1. júna 2022. Vtedy sa spustilo prechodné obdobie, počas ktorého sa lekári mohli dobrovoľne pripájať do systému ePN. Vystavovanie ePN je pre oprávnených lekárov povinné od 1. júna 2023.

(Elektronická pracovná neschopnosť sa zavádza do praxe od 1. júna 2022 zákonom č. 125/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.)

Ako vám ePN zjednoduší život?

Text

Pozrite si, ako pomohla pánovi Štefanovi vo videu:

Obrázok s linkom na youtube video o ePN

 

Chcete o ePN vedieť viac?

Text

Vypočujte si sériu podcastov s odpoveďami na najčastejšie otázky:  

Chcete o ePN vedieť viac

Chcete o ePN vedieť viac

Chcete o ePN vedieť viac

 

Svoju elektronickú PN (ePN) si môžete kontrolovať online – v Elektronickom účte poistenca.

Viac informácií:

ePN – Občan–poistenec

ePN – Zamestnávateľ

ePN – Lekár