Page title

Ako požiadať o rekvalifikáciu

Čo je rekvalifikácia?

Text

Mali ste pracovný úraz alebo Vám bola zistená choroba z povolania, ktoré vám znemožňujú návrat do pracovného života? Môže vám v tom pomôcť rekvalifikácia – dávka poskytovaná z úrazového poistenia, ktorá vám má pomôcť vrátiť sa do pracovného i spoločenského života.

Rekvalifikácia je zmena doterajšej kvalifikácie. Pre novú kvalifikáciu je potrebné získať nové zručnosti a znalosti, prípadne praktickú prípravu. Nová kvalifikácia je činnosť zodpovedajúca vašej zdravotnej spôsobilosti na prácu s prihliadnutím na vek, pracovné schopnosti a kvalifikáciu.  

Komu môže byť poskytnutá rekvalifikácia?

Text

Rekvalifikácia ako dávka môže byť poskytnutá:

Kedy mám nárok na rekvalifikáciu?

Nie každý, kto mal pracovný úraz, alebo komu bola zistená choroba z povolania, má automaticky nárok na rekvalifikáciu. Vašu zdravotnú spôsobilosť absolvovať rekvalifikáciu posúdi posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Rekvalifikácia sa neposkytuje, ak ste poberateľom starobného dôchodku. 

Ako požiadam o rekvalifikáciu?

Text

Nárok si uplatníte podaním Žiadosti o poskytnutie rekvalifikácie v pobočke Sociálnej poisťovne.  

Text

Viac informácií nájdete v časti ÚRAZOVÉ POISTENIE - REKVALIFIKÁCIA.