Page title

Kalkulačka na informatívny výpočet rodičovského dôchodku v roku 2023

Text

Kalkulačka vypočíta mesačný rodičovský dôchodok na základe súčtu vymeriavacích základov (hrubých miezd) dieťaťa, z ktorých bolo uhradené poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne v roku 2021.

Text

 

 

Vymeriavací základ

Informácie o vymeriavacom základe (spravidla hrubá mzda) zamestnanec nájde na výplatnej páske, SZČO vo svojom daňovom priznaní. Údaje o vymeriavacích základoch za rok 2021 poistenec nájde aj vo svojom Elektronickom účte poistenca, ktorý si môže v Sociálnej poisťovni aktivovať.

Nárok na rodičovský dôchodok

Nárok nevzniká vtedy, ak z príjmu dieťaťa nebolo odvedené poistné na dôchodkové poistenie v roku 2021 (napríklad pri dohodároch s odvodovou úľavou, v prípade SZČO počas prvého roka pôsobenia, kedy nemusia odvádzať na dôchodkové poistenie, z dôvodu nezamestnanosti dieťaťa a pod.)

Najčastejšie otázky a odpovede

Všetky ďalšie užitočné informácie o rodičovskom dôchodku nájdete v časti Rodičovský dôchodok a Rodičovský dôchodok – Najčastejšie otázky a odpovede.