Page title

Ako požiadať o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia

Čo je náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia?

Text

Táto dávka sa vypláca z úrazového poistenia jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia v súvislosti s poškodením na zdraví.

Mám nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia?

Text

Ak ste utrpeli pracovný úraz alebo vám bola zistená choroba z povolania, máte nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, ak: 

Kedy mám nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia?

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil sťaženie spoločenského uplatnenia ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky.

Ako požiadam o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia?

Text

O dávku požiadate podaním Žiadosti o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Nezabudnite priložiť aj Lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia vyplnený v časti „B. Hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia“ posudzujúcim lekárom (lekár, ktorý Vás naposledy liečil v súvislosti s poškodením na zdraví).

 

.