Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 26. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 19. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 22. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 22. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 22. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 126700

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 22. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 22. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 29. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 26. februára 2024 , ktorý zverejníme v 10. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 29. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 10týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (9. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 126700
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
TRINY, s.r.o. 46756990 Fraňa Mojtu 1, Nitra 1 094,56 €

-

TRIO magister, s.r.o. 36626899 Na Uhlisku 1837/24, Banská Bystrica 33,54 €

-

TRIO-D, s.r.o. 43962351 Ulica Adyho 5962/36, Dunajská Streda - Malé Blahovo 602,74 €

-

Trioled s. r. o. 55348611 Bukurešťska 2511/8, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 89,96 €

-

TRIOMINT - Servis, s. r. o. 45514658 Páričkova 17, Bratislava 216,60 €

-

Triotrade Slovakia s.r.o. 45245819 Oponice 61, Oponice 10 071,23 €

-

TRIPCAMP, s. r. o. 50145967 Rajecká Lesná 525, Rajecká Lesná 4 974,91 €

-

Tripes Ľuboš Ulica Andreja Kubinu 3200/30, Trnava 274,56 €

-

TRIPLAN, s.r.o. 48311952 Horná 81, Banská Bystrica 442,79 €

-

Triple S, s.r.o. 46611746 ulica Muránska 1305, Tisovec 2 073,52 €

-

TripleX RS s. r. o. 53138601 Veľké Teriakovce 31, Veľké Teriakovce 89,30 €

-

TRIPO SK s.r.o. 48292125 Hattalova 12/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 397,08 €

07/2020

TRIPO, s. r. o. 45723931 Clementisova 665/8, Trenčín 468,52 €

-

TRIPOLIS s. r. o. 47922524 Bazovského 2748/14, Trenčín 2 686,63 €

-

Tripšanský Denis 47884126 Za Kaštieľom 1326/4, Smižany 216,13 €

-

Trishychev Yaroslav 52826449 Černyševského 3761/40, Bratislava 216,13 €

-

Trišic Milan 53788036 Rožňavská 860/26, Rimavská Sobota 434,82 €

-

Triskal James 51401029 1.mája 539/78, Hnúšťa 220,12 €

-

Triskalová Soňa Bohrova 1205/7, Bratislava 94,26 €

-

TRISLOV, s.r.o. 36661007 Duklianska 3516, Bardejov 24 841,89 €

-

Trislovna s.r.o. 47032014 Bitúnková 13, Nové Zámky 497,19 €

-

TRISTART a.s. 47798289 Werferova 1, Košice 2 267,63 €

01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

TriTes, s.r.o. 44214511 Nový rad 539, Tešedíkovo 1 714,68 €

-

TRITICA - odbytové družstvo, družstvo 36254240 Hospodárska 53, Trnava 1 848,14 €

-

TRITIS s. r. o. 46132066 Sabinovská 61, Prešov 20,58 €

-

tritri s.r.o. 44119330 Gorazdova 9, Bratislava 138,40 €

-

Triumf professional tools s.r.o. 36384933 Kollárova 88, Martin 20 720,24 €

-

TRIUMPH MOTORCYCLES BRATISLAVA, s.r.o. 45969825 Rožňavská 4380/2, Bratislava 12 377,11 €

03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

Triunfo, s.r.o. 46652019 Nám. SNP 3, Trnava 481,14 €

-

Trivolsoft s. r. o. 44810148 Trenčianska 47, Bratislava 7 478,28 €

-

Trivunovic Sanja 54424542 Jarabinkova 2, Bratislava 216,13 €

-

TriX Production, s.r.o. 36803197 Medveďovej 32, Bratislava - mestská časť Petržalka 2 598,87 €

-

TRIX s.r.o. 35873116 Cyprichova 1, Bratislava 2 126,80 €

-

Trixnet s.r.o. 47658690 Hroncova 5, Košice 851,68 €

-

TRIXO spol. s r.o. 31334521 Pribinova 25, Bratislava 16 199,38 €

-

Trizma Milan 37768484 Malinová 2708/27, Topoľčany 76,17 €

-

Trizmová Ema Riazanská 680/42, Bratislava-Nové Mesto 14,77 €

-

Trizna Ladislav 32611404 Fiľakovské Kováče 121, Fiľakovské Kováče 191,60 €

-

Trizna Mário 44836538 74, Trebeľovce 818,29 €

-

Trizna Peter 41655125 Nová 2920/24, Lieskovec 233,43 €

-

Trizuliak Martin 45414050 494, Dolná Tižina 401,44 €

-

Trizuliak Tomáš 54085390 Školská 257/7, Dolný Hričov 617,57 €

-

Trizuljak Eduard 40976980 Mokraďská 623/53, Dolný Kubín 851,16 €

-

Trizvičuk Ľubomír 43387098 Vavrikovská 325/14, Dlhé Klčovo 1 597,40 €

-

Trizvičuk Marcel 41973861 Vavrikovská 8/12, Dlhé Klčovo 1 271,94 €

-

Trkulja Duško 50797221 Ekoosada 3105/456B, Veľké Úľany 237,14 €

-

Trkulja Mirko 54708974 Štúrovo 3334, Štúrovo 1 219,73 €

-

Trličová Júlia 47489561 Choňkovce 139, Choňkovce 7,72 €

-

TRM - STAV s.r.o. 47360101 Mikovíniho 1186/37, Žilina 1 196,01 €

-

Trmík Tomáš 46905651 Hlboké 176, Horná Mariková 347,67 €

-