Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vypracovala schému štátnej pomoci. Spolu so všetkou potrebnou dokumentáciou ju prostredníctvom Protimonopolného úradu SR zaslala Európskej komisii (EK) na posúdenie a schválenie. Sociálna poisťovňa v súčasnosti čaká na termín konzultácie s EK a následné schválenie pravidiel, na základe ktorých si budú môcť určené subjekty za svojich zamestnancov uplatniť odvodovú úľavu na poistnom. 

Potrebujete stihnúť generálny pardon, podať či zmeniť vyhlásenie k rodičovskému dôchodku alebo  nahlásiť výšku dôchodku zo zahraničia kvôli trinástemu dôchodku? Sociálna poisťovňa pripomína: čas máte už len do štvrtka 31. augusta 2023. 

Sociálna poisťovňa naďalej pokračuje v elektronizácii svojich služieb tak, aby v jednotlivých životných situáciách svojim poistencom ušetrila návštevy pobočky, či telefonáty a emaily. Do portfólia Elektronického účtu poistenca (EUP) tak po zásadnej minuloročnej novinke, Elektronickej PN (ePN), pribudli ďalšie očakávané funkcionality. Uľahčia život klientom pri príprave na dôchodok, rodičovskom dôchodku (RD), aj pri dávke v nezamestnanosti. Poistenci tak v ďalších životných situáciách nemusia žiadať o informácie a čakať na odpoveď, v pohodlí domova zistia, čo potrebujú. Elektronický účet poistenca majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup osobne alebo elektronicky.

Nestíhate čítať? Počúvajte. Sociálne poisťovňa vám prináša prehľad tých najdôležitejších noviniek zo sociálneho poistenia vo zvukovej podobe načítane ako podcast. Vypočuť si ho môžete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii (Spotify,  Podmaz, Apple Podcasts, Google Podcasty)  alebo na YouTube TU.

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí ešte poberajú pandemické ošetrovné, že od 1. septembra 2023 prestane túto dávku vyplácať. Zrušenie pandemického ošetrovného znamená, že od 1. septembra 2023 bude Sociálna poisťovňa poskytovať ošetrovné pri ochorení člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa v rozsahu maximálne 14 dní pri jednej potrebe ošetrovania/starostlivosti. Pri každej potrebe ošetrovania/starostlivosti sa bude nanovo posudzovať nárok na dávku, čiže sa ruší reťazenie ošetrovného uplatňované pri pandemickom ošetrovnom.

Z novely zákona o sociálnom poistení v súvislosti s novozavedenou odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vyplýva, že pravdepodobne ide o  štátnu pomoc, ktorá by mohla byť riešená v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva. Táto problematika podlieha schvaľovaciemu procesu Európskej komisie (EK). O podmienkach poskytnutia štátnej pomoci Sociálna poisťovňa v spolupráci s Protimonopolným úradom SR (PMÚ SR) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v týchto dňoch intenzívne komunikuje s EK. Od rozhodnutia EK závisí postup, akým bude Sociálna poisťovňa povinná legislatívnu úpravu implementovať a aké podmienky bude potrebné zo strany potravinárov splniť. Sociálna poisťovňa ich bude o vývoji situácie a ďalších krokoch včas proaktívne informovať po ukončení prebiehajúcich rozhovorov. V súčasnosti nie je potrebné zo strany potravinárov kontaktovať Sociálnu poisťovňu.

Neprehliadnite stručný prehľad zmien v sociálnom poistení, ktoré vstúpili do platnosti od 1. augusta 2023. Zmeny vyplývajú z noviel zákona o sociálnom poistení, ktoré prijala Národná rada SR. Týkajú sa prehodnocovania invalidných dôchodkov, úpravy rozhodujúceho obdobia na výpočet úrazových dávok u zamestnanca alebo zrušenia covid úrazového príplatku.

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2023 im uplynie 8. augusta 2023. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých dňoch na základe údajov z Finančnej správy SR.

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýšila všetky dôchodkové dávky o 10,6 % a začala s ich výplatou. Poberatelia ich tak dostanú vo svojich augustových výplatných termínoch spolu s doplatkom valorizácie za júl tohto roka. Zároveň došlo k „rozmrazeniu“ minimálnych dôchodkov a ich opätovnému naviazaniu na sumu životného minima. Sociálna poisťovňa všetkým poberateľom, ktorých sa tieto zmeny týkajú, v najbližších dňoch doručí aj písomnú informáciu – rozhodnutie o zvýšení dôchodku.