Page title

Aktuality

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 26,08 eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 24,22 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 1,86 eura.

 Vzhľadom na viaceré nezrovnalosti vyskytujúce sa v praxi pri podávaní žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa opätovne pripomína základné podmienky podávania tejto žiadosti. Zároveň pripája niekoľko praktických príkladov k téme.

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2022 je 15 648 eur.

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávateľov, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac január 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 31. marca 2023.

Rok 2022 sa v Sociálnej poisťovni niesol v znamení najväčšej a najvýraznejšej elektronizácie služieb v jej doterajšej histórii. Po jarnom uvedení Elektronického účtu poistenca (EÚP) a elektronickej PN (ePN)predstavila v záverečných mesiacoch úplne novú webstránku. Elektronická PN sa zároveň stala na jesennej konferencii víťazom ceny ITAPA 2022 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Rok zavŕšila víťazstvom v prestížnej ankete Najzamestnávateľ v kategórii štátna a verejná správa. Vypláca čoraz viac dôchodkových dávok už dva roky za sebou a s rastúcim záujmom sa stretli tiež nové dávky nemocenského poistenia – tehotenské a otcovské. 

Dôchodkové správcovské spoločnosti mali do konca februára 2023 povinnosť zaslať sporiteľom v druhom pilieri výpis z ich osobných dôchodkových účtov. Sporitelia sa po doručení týchto výpisov obracajú s viacerými otázkami aj na Sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa preto pre klientov pripravila prehľad najčastejších otázok a odpovedí. 

Na odoslanie Vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok ostávajú posledné dva dni. Sociálna poisťovňa pripomína pracujúcim deťom, ktoré boli dôchodkovo poistené v roku 2021 a želajú si poukázať rodičovský dôchodok náhradným rodičom, aby to nezabudli oznámiť do konca februára 2023.

Sociálna poisťovňa informuje rodičov, poberateľov dôchodkov iba z cudziny, že v prípade, ak ich dieťa v roku 2021 pracovalo na Slovensku a odvádzalo na dôchodkové poistenie, majú nárok rodičovský dôchodok. Vzhľadom na to, že takýchto poberateľov dôchodkov Sociálna poisťovňa v evidencii nemá, je potrebné o rodičovský dôchodok požiadať prostredníctvom formulára alebo neformálnej žiadosti. Žiadosť je možné podať aj po 28. februári 2023. Sociálna poisťovňa pripomína, že v prípade, ak si deti takýchto rodičov želajú presmerovať rodičovský dôchodok na náhradných rodičov, alebo si želajú rodičovský dôchodok odoprieť, je potrebné doručiť Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok do 28. februára 2023.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch vo zvýšenej miere poskytuje dôchodcom potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach za rok 2022. Najmä pracujúci dôchodcovia ich potrebujú k podaniu daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Sociálna poisťovňa im odporúča, aby si vyžiadanie potvrdenia nenechávali na poslednú chvíľu. Využívať môžu pohodlnú telefonickú a emailovú komunikáciu. Klienti tak stihnú lehotu na podávanie daňových priznaní do konca marca a Sociálnej poisťovni to pomôže plynule vybavovať ich žiadosti.

Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca môže Sociálna poisťovňa vykonať aj na podnet zamestnávateľa. Kontrola sa pritom vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. V roku 2022 pobočky Sociálnej poisťovne na podnet zamestnávateľov vykonali 1 823 kontrol dočasne práceneschopných poistencov.