Page title

Aktuality

Pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne počas budú na Veľký piatok 7. apríla 2023 a Veľkonočný pondelok 10. apríla 2023 zatvorené. Na Zelený štvrtok 6. apríla 2023 a v utorok 11. apríla 2023 budú verejnosti k dispozícii počas bežných otváracích hodín: vo štvrtok od 8.00 do 12.00 h a v utorok po Veľkonočnom pondelku od 8.00 h do 14.00 h. Štandardné otváracie hodiny vašej pobočky si môžete kedykoľvek preveriť tu: Kontakty – pobočky.

Sociálna poisťovňa oznamuje klientom, že z dôvodu plánovanej aktualizácie Elektronického účtu poistenca, bude táto elektronická služba dňa 31. marca 2023 od 17.00 do 17.30 h nedostupná.   Ďakujeme za porozumenie.

Sociálna poisťovňa informuje dôchodcov, ktorí dostávajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 8. a 10. deň v kalendárnom mesiaci, že počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov dochádza k zmene týchto výplatných termínov.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela upozornenia na možnosť využitia generálneho pardonu 2023. Tie subjekty, ktorých sa táto možnosť týka a Sociálna poisťovňa na ne eviduje kontakty, dostanú SMS, e-mail alebo správu do elektronickej schránky. Na možnosť využitia generálneho pardonu bude Sociálna poisťovňa upozorňovať pravidelne mesačne počas jeho trvania až do augusta 2023. Sociálna poisťovňa zároveň klientom pripomína, že v prípade, ak v poslednom období zmenili kontaktné údaje (telefón, email), aby túto zmenu oznámili Sociálnej poisťovni. Kontaktné údaje si môžu aktualizovať prostredníctvom eSlužieb (zamestnávatelia a SZČO) alebo priamo v pobočke Sociálnej poisťovne (fyzické osoby).

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac január 2021, že na jeho úhradu ostáva už len niekoľko dní. Povinnosť uhradiť ho majú do piatka 31. marca 2023.

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156 000 starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2022. Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate doručí Sociálna poisťovňa dôchodcom do ich aktivovanej elektronickej schránky alebo poštou. Zvýšený dôchodok dostanú prvýkrát vyplatený v aprílových výplatných termínoch. 

Sociálna poisťovňa už začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok. Týka sa to zatiaľ nových žiadateľov o  priznanie  starobného dôchodku, o ktorých Sociálna poisťovňa rozhoduje po 28. februári 2023. V najbližších dňoch im tak spolu s rozhodnutím o priznaní dôchodku doručí aj prvé rozhodnutia o rodičovskom dôchodku. Zároveň Sociálna poisťovňa spracovala údaje z vyhlásení, na základe ktorých dieťa odoprelo biologickému rodičovi/rodičom nárok na rodičovský dôchodok alebo ho presmerovalo na náhradných rodičov. Takýchto vyhlásení bolo viac ako 19,5 tisíc, na základe ktorých viac ako 19 tisícom dôchodcov nárok na rodičovský dôchodok nevznikne a naopak, na základe prejavenej vôle dieťaťa ho dostane 400 náhradných rodičov. 

Sociálna poisťovňa v súčasnosti postupne uplatňuje na dlžníkov, ktorí splnili podmienky, generálny pardon. Jednou z podmienok (pre zamestnávateľov a zahraničné SZČO) je aj predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Sociálna poisťovňa preto pre dlžníkov-zamestnávateľov pripravila užitočnú pomôcku – Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného.

Sociálna poisťovňa oznamuje, že eFormuláre sú už pre klientov dostupné a rovnako je obnovený aj prístup do eSlužieb s elektronickým občianskym preukazom (eID).

Technické problémy spôsobili nedostupnosť eFormulárov, ktoré klienti využívajú prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne a čiastočnú nedostupnosť eSlužieb.