Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa oznamuje klientom, že dňa 24. 5. 2024 od 16.00 do 17.00 h je plánovaná aktualizácia Elektronického účtu poistenca (EUP). Z tohto dôvodu bude v uvedenom čase táto elektronická služba nedostupná. Ďakujeme za porozumenie.

Poradenstvo pre znevýhodnených, ich rodinných príslušníkov a verejnosť na jednom mieste opäť nájdu na jednom mieste všetci tí, ktorých sa táto téma týka alebo sa o ňu zaujímajú. V stredu 22. mája na Námestí SNP v Banskej Bystrici na podujatí Pod jednou strechou.

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok vo vyššej sume než v minulosti. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament, zavádza 13. dôchodok ako novú dôchodkovú dávku. Nahradí tak doterajší 13. dôchodok, ktorý bol vyplácaný ako štátna sociálna dávka. Dôchodcovia dostanú po novom vyššie sumy 13. dôchodku v závislosti od toho, aký druh dôchodku poberajú, najmenej však 300 eur. O 13. dôchodok nemusia žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí v ich výplatnom termíne v decembri 2024 automaticky spolu s dôchodkom. O 13. dôchodku pritom nebude vyhotovovať osobitné rozhodnutie.

Žiadateľov o predčasný starobný dôchodok čakajú od 15. mája 2024 dve významné zmeny. Na základe nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa bude v závislosti od ročníka narodenia poistenca postupne o dva mesiace predlžovať potrebné odpracované obdobie pre vznik nároku na predčasný dôchodok a zmení sa aj spôsob určenia sumy tohto dôchodku. Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

Sociálna poisťovňa prepočítava predčasné starobné dôchodky priznané pred 1. januárom 2023. Tým poberateľom, ktorí do dovŕšenia dôchodkového veku zároveň získali najmenej 40 odpracovaných rokov, upraví zníženie dôchodku z 0,5 % na 0,3 % za každých 30 dní od vzniku nároku po dovŕšenie dôchodkového veku. V týchto dňoch dostávajú dotknutí dôchodcovia doplatok na dôchodku za obdobie od 1. januára 2023 do výplatného termínu, od ktorého bude zabezpečená pravidelná výplata dôchodku už vo zvýšenej sume. O novej výške dôchodku dostanú písomné rozhodnutie do konca mája 2024. Ide o viac ako 47 tisíc poberateľov. Sociálna poisťovňa vykoná tento krok automaticky, nie je potrebné oň žiadať.

Sociálna poisťovňa v súvislosti so štátnym sviatkom Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý pripadá na 8. máj, vyplatí dôchodky o deň skôr. Dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty 8. deň v kalendárnom mesiaci, sa najbližší termín výplaty posúva na 7. máj 2024.

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, ktorí podali Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac apríl 2024 (do 22. apríla 2024), že im oznámi prostredníctvom eSlužieb schválenie, resp. neschválenie štátnej pomoci za mesiac apríl 2024 najneskôr do konca apríla 2024. Po schválení štátnej pomoci tak zamestnávateľ-potravinár zaplatí za mesiac apríl 2024 znížené poistné.

Poistenci a poberatelia dávok dôchodkového poistenia, ktorí pracujú alebo pracovali v Maďarskej republike a na Slovensku, budú mať príležitosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti na jednom mieste. Vo štvrtok 9. mája 2024 sa uskutoční poradenský deň o dôchodkoch v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v Komárne. Sociálna poisťovňa poskytuje toto poradenstvo v spolupráci so zahraničnými partnermi bezplatne, klientom v prípade záujmu odporúča zarezervovať si termín a priniesť si potrebné doklady.

Sociálna poisťovňa oznamuje klientom, že počas víkendu v dňoch 20. a 21. 4. 2024 je plánovaná aktualizácia eSlužieb.

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 28,60  eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 26,08 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 2,52 eura.