Page title

Formuláre

267. Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok

Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok v prípade odmietnutia výplaty rodičovského príspevku alebo v prípade, ak fyzická osoba chce rodičovský dôchodok poukazovať osobe, ktorej bola zverená do starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia.

Skupina príloh

277. Zrušenie/zmena vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok

Formulár slúži na vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok – ak ste vyhlásenie podali a chcete ho zmeniť, je potrebné tak urobiť týmto formulárom.

Skupina príloh